Scibase

Svensk metod för detektion av malignt melanom publicerad i ansedda British Journal of Dermatology

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 04:00 CEST

Svenska medicinteknik bolaget SciBase AB offentliggör idag publiceringen,  i den ansedda British Journal of Dermatology, av en internationell klinisk studie avseende detektion av malignt melanom – den dödligaste formen av hudcancer.  Resultaten av denna studie – den största av sitt slag som hittills genomförts –  visar att bolagets produkt Nevisense är ett viktigt nytt icke-invasivt verktyg som med hög precision möjliggör för dermatologer att utvärdera hudförändringar där misstanke finns om malignt melanom.

Nevisense teknologin bygger på Elektrisk Impedans Spektroskopi (EIS) vilken möjliggör en objektiv analys  av hudförändringar med misstanke om malignt melanom. Nevisense har, som det första icke-visuella verktyget för melanom detektion, redan väckt stort intresse hos dermatologer och SciBase förväntar att publiceringen av denna viktiga studie kommer att leda till en bred användning av Nevisense i den ofta svåra processen att tidigt diagnosticera maligna melanom.

Den prospektiva, blindade multicenterstudien genomfördes på 5 amerikanska och 17 europeiska kliniker. Totalt 1,951 personer med sammanlagt 2.416 hudförändringar inkluderades i studien; 1,943 hudförändringar inklusive 265 maligna melanom uppfyllde kriterierna för analys. Nevisense uppvisade en sensitivitet på 97 % (förmåga att detektera malignt melanom) och en specificitet på 34 % (förmåga att utesluta förekomst av malignt melanom). Instrumentet uppvisade därutöver en sensitivitet  på 100% när det gäller detektion av andra former av hudcancer än malignt melanom.

"Vi är oerhört glada över resultaten av denna banbrytande studie”, säger Simon Grant, VD för SciBase. ”Att identifiera melanom kan vara en utmaning, speciellt i de tidiga och mest behandlingsbara stadierna. Studien påvisar detta genom en fristående utvärdering av dermatoskopi och histopatologi, vilket hade sensitiviteter på respektive 71% och 85%. Detta bekräftar att Nevisense kan identifiera melanom som potentiellt feldiagnosticeras genom att enbart använda dagens visuella metoder. Resultaten från studien understryker att Nevisense kan bidra till en enklare och  tidigare upptäckt av maligna melanom och därigenom potentiellt rädda liv."

·  Malvehy J, Hauschild A, Curiel-Lewandrowski C, et al. (2014). Clinical performance of the Nevisense system in cutaneous melanoma detection: an international, multi-centre, prospective and blinded clinical trial on efficacy and safety. British Journal of Dermatology http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2133/accepted

Om hudcancer

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen och står för nästan hälften av all cancer. Man har uppskattat att nästan hälften av alla amerikaner som lever till 65 års ålder kommer att utveckla hudcancer minst en gång. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och ligger bakom majoriteten (75 %) av dödsfallen orsakade av hudcancer. På världsbasis diagnostiseras cirka 160,000 nya fall av melanom varje år, och enbart i Sverige rapporteras cirka 3,300 fall per år.

Om Nevisense

Nevisense är ett analysinstrument som bygger på drygt 20 år av akademisk forskning vid både Karolinska Institutet i Stockholm och på SciBase. Instrumentet är avsett att användas av hudläkare för att få kompletterande information i samband med diagnosticering av hudförändringar med misstanke om melanom. Nevisense bygger på en teknik som kallas Elektrisk Impedans Spektroskopi (EIS) som utnyttjar de varierande elektriska egenskaperna i  hudens vävnad för att identifiera olika cellstrukturer och därigenom upptäcka maligniteter . Det CE-märkta instrumentet består av en elektrod applicerad på en handhållen prob ansluten till en mindre bärbar enhet som utför analysen.

För en animering som beskriver Nevisense metodiken, besök: www.scibase.se/en/the-nevisense-product

Om SciBase

SciBase är ett svenskt medicintekniskt företag grundat år 1998. SciBase har utvecklat Nevisense, ett instrument för detektion av malignt melanom. SciBase marknadsför idag Nevisense i Tyskland, Australien och på den nordiska marknaden och kommer snart att utvidga till ytterligare marknader. En process för regulatoriskt godkännande på den amerikanska marknaden pågår.

För mer information, besök www.scibase.se

För mer information, vänligen kontakta :

Simon Grant , VD SciBase AB , tel +46 72 887 43 99

  email: simon.grant@scibase.se

Per Svedenhag , Director Clinical & Commercial Operations , SciBase AB , tel +46 73 206 98 01

  email: per.svedenhag@scibase.seBifogade filer

PDF-dokument