Utrikesdepartementet

Svensk militärrådgivare till FN i Västafrika

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 10:21 CEST

Regeringen har idag beslutat att bidra med en svensk militärrådgivare till FN:s kontor för Västafrika, UNOWA. Militärrådgivaren ska bistå FN:s generalsekreterares särskilde representant för Västafrika. I uppgifterna ingår också att samverka med de olika FN-insatserna i Västafrika och med de västafrikanska ländernas militära myndigheter.

Sverige har ett starkt engagemang för fred och utveckling i Västafrika, bland annat genom kabinettssekreterare Hans Dahlgrens uppdrag som EU-ordförandeskapets särskilde representant för Mano River Union (Liberia, Sierra Leone och Guinea). Sveriges deltar även med väpnad trupp i FN-styrkan i Liberia. Genom att bistå med en militärrådgivare till FN-kontoret bidrar Sverige till att skapa en mer samstämmig internationell närvaro i Västafrika, liksom till att på ett mer effektivt sätt hantera de gränsöverskridande problemen i regionen.

- - - - - - - - - - -

FN:s kontor för Västafrika, UNOWA, etablerades i januari 2002 och har sitt säte i Dakar, Senegal. UNOWA har till uppgift att bidra till en förbättrad samordning, samsyn och informationsspridning mellan FN:s olika insatser i området, liksom mellan FN och andra samarbetspartners. Ett viktigt uppdrag för kontoret är ordförandeskapet i den kommission med deltagande från Kamerun, Nigeria och FN som inrättades år 2002 för att genomföra Internationella domstolens (ICJ) beslut rörande gränstvisten mellan de båda länderna.

Kontakt
Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
maria.hakansson@foreign.ministry.se