Miljödepartementet

Svensk miljöpolitik får beröm av OECD

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 08:55 CEST

Sveriges miljöpolitik bedöms vara innovativ med bland annat strukturerad miljölagstifning, miljökvalitetsmålen och arbetet med ekonomiska styrmedel. Det framkom när regeringsföreträdare från OECD:s medlemsländer i dag frågade ut den svenska miljöministern om svensk miljöpolitik.

- Det är roligt att OECD anser att vi är på rätt väg. Den här utvärderingen visar att vi har en progressiv miljöpolitik, säger miljöminister Lena Sommestad.

På grundval av en redan mycket effektiv och innovativ miljöpolitik har Sverige nått en rad miljömål under den undersökta perioden i linje med många av landets nationella mål och internationella åtaganden, säger OECD i sin utvärdering. Men OECD ger också Sverige flera rekommendationer till förbättringar av miljöpolitiken.

- Vi har en del att lära oss av den här utvärderingen, men de flesta rekommendationer vi fått är frågor vi redan jobbar med. På flera områden handlar det om ett ökat internationellt samarbete eftersom föroreningarna är gränsöverskridande, säger Lena Sommestad.

- - - - - - - - - - - - - - -

OECD genomför granskningar av medlemsländernas miljöpolitik med jämna mellanrum. Förra gången Sverige granskades var 1996. Syftet med granskningen är att bidra till att förbättra OECD-ländernas nationella och internationella miljöpolitik genom att granska de nationella miljömålen och hur dessa genomförs.

Kontakt
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08

Anna Carin Thomér
Kansliråd
+46-8-405 22 74
+46-70-605 60 33 Jon Kahn
Departementsråd
+46-8-405 21 28
+46-70-323 05 63