Naturskyddsföreningen

Svensk miljörörelse träffar EU-kommissionen om vargjakten

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 09:07 CET

Representanter för Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Svenska Rovdjursföreningen träffar idag en grupp höga tjänstemän på EU-kommissionen för att informera om hur Sverige i samband med jakten på varg brutit mot de gemensamma reglerna kring hur hotade djurarter ska skyddas inom unionen.
Arbetet med att sammanställa en anmälan till EU-kommissionen håller nu på att slutföras. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Svenska Rovdjursföreningen kommer idag på plats i Bryssel att informera Kommissionens miljödirektorat om en serie överträdelser som skedde i samband med den tumultartade licensjakten på varg i början av januari. Tidigare har Finland fällts för brott mot de gemensamma reglerna i samband med vargjakt under liknande omständigheter.

Bakgrunden är reglerna i art- och habitatdirektivet som antogs 1992 och som Sverige förpliktigade sig att följa vid anslutningen till EU 1995. I direktivet står att licensjakt bara kan tillåtas om arten uppnått ”gynnsam bevarandestatus”.

– Forskare är överens om att vargen i Sverige ligger långt ifrån en gynnsam bevarandestatus. Vargen är fortfarande en akut hotad art uppsatt på den officiella rödlistan. Jakten är helt enkelt olaglig, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

I det finska fallet fälldes Finland av EG-domstolen sedan licensjakt på varg införts. Det saknades samband mellan de vargar som sköts vid jakten och de vargindivider som orsakat skador på egendom.

– Under jakten fälldes vargar urskillningslöst utan klar koppling till minskade egendomsskador, jakten var inte inriktad på speciella individer. Därför tror jag att Sverige kommer att fällas på samma sätt som Finland. Jag är av den bestämda uppfattningen att Kommissionen och EG-domstolen kommer att se igenom regeringens alltmer ansträngda försök att framhärda i att jakten i januari var laglig, säger Oscar Alarik miljöjurist på Naturskyddsföreningen som idag finns på plats i Bryssel.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Oscar Alarik, jurist 070-6113229
oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00