Riksantikvarieämbetet

Svensk museiinformation blir en del av det europeiska kulturarvet

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 10:45 CEST

Nu finns information från ett tjugotal svenska kulturarvsinstitutioner sökbar via den europeiska sökportalen Europeana. Informationen hämtas från K-samsök, en webbservice som driftas och förvaltas av Riksantikvarieämbetet.

Just nu levererar K-samsök information om cirka 1,2 miljoner objekt från olika samlingar runt om i Sverige till Europeana. Här samsas material från centrala museer som Historiska museet, Tekniska museet, Världskulturmuseet med information från länsmuseer som Upplandsmuseet och hembygdsföreningar. I Europeanaportalen möts nu de samlingar som förvaltas av svenska museer, arkiv och bibliotek med motsvarande från hela Europa.

- Här finns många spännande fynd att göra, europeiska institutioner har mycket material om Sverige och vice versa. Europeana är en självklar plattform för den här informationen och vi är glada att vi drar vårt strå till stacken för att göra kulturarvet tillgängligt ännu fler, säger Johan Carlström som är projektledare för K-samsök på Riksantikvarieämbetet.

I Europeana visas informationen tillsammans med en tumnagelbild, och klickar man på den skickas man till den institution som förvaltar källmaterialet. Leveransen av informationen är i en testfas, till exempel ingår inte information om fornlämningar och historiska byggnader, men det kommer i ett senare skede.
Den information som levereras från K-samsök till Europeana kan även ses i Riksantikvarieämbetets söktjänst Kringla, där alla K-samsöks 3,4 miljoner objekt är sökbara.

Liten ordlista:
K-samsök: En teknisk lösning/webservice med syfte att göra kulturarvsinformation från en rad institutioner i Sverige maximalt tillgänglig via olika e-/söktjänster. K-samsök är ett resultat av en bred samverkan mellan Riksantikvarieämbetet, Kungl biblioteket, Riksarkivet, Västarvet, Historiska museet och flera andra svenska museer. Idag finns ca 3,4 miljoner objekt i K-samsök. Läs mer:  http://www.ksamsok.se/

Kringla: Exempel på en söktjänst som använder informationen i K-samsök: www.kringla.nu.

Europeana: Initierat av den europeiska kommissionen och EU:s medlemsländer. Här finns länkar till över 6 miljoner digitala objekt med syftet att tillgängliggöra Europas kulturella och vetenskapliga arv för alla i ett virtuellt bibliotek. Läs mer här: www.europeana.eu

För mer information kontakta:
Johan Carlström, antikvarie: 08-5191 8268

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.