Neuroförbundet

Svensk neurosjukvård sämst i Europa!

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:58 CET

- Alla har lika rätt till vård oavsett postnummer. Neurologins medicinska framsteg når inte alla som bäst behöver dem, personer som lever med livslånga neurologiska sjukdomar och skador. Svensk neurosjukvård hör till de sämsta i Europa. Vår namninsamling ” Spelet om hälsan”, visar att vi har stort stöd för vårt agerande.

Det säger Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande på Neurologiskt Handikappades Riksförbund med anledning av att förbundet uppvaktar socialdepartementet för att bland annat överlämna namninsamlingen.

Torsdagen den 10 februari kl 13.00 uppvaktar NHR politiskt ansvariga på socialdepartementet för att uppmärksamma regeringen på behoven av att upprusta neurosjukvården. De senaste årens stora medicinska framsteg inom neurologi och rehabilitering, återspeglas inte i landstingens organisation och prioriteringar.

- NHR har under drygt tre års tid turnerat runt i hela Sverige och träffat landstingspolitiker,  profession och brukare. Dagens situation kräver en satsning av staten, enbart landstings-insatser räcker inte och för ovanliga diagnoser behövs större underlag. Dagsläget innebär mänskligt lidande och hälsoekonomiskt stora förluster, säger Kathleen Bengtsson-Hayward.

 Exempel på insatser NHR vill se från regeringen:
- antalet neurologer måste fördubblas
- bostadsorten ska inte avgöra om du får rätt behandling
- återbesök ska ingå i vårdgarantin
- vårdteam i hela neurosjukvården
- garanti för rehabilitering

 Fakta: Namninsamlingen Spelet om hälsan har ingått i förbundets fleråriga kampanj för att uppmärksamma beslutsfattare på behovet av en rejäl resursförstärkning av neurologin. Namninsamlingen har gett nästan 5000 namnunderskrifter. Tillsammans med en motsvarande namninsamling år 2007 har NHR fått in närmare 35 000 namn.

Läs mer på www.nhr.se under Spelet om hälsan, efter uppvaktningen på Nyheter och Opinion

För ytterligare info: Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande, 0705-521 592
                           Roger Lindahl, verksamhetschef, 0733-814 883

Med vänlig hälsning
NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND

Anne Thelander
Info.ansv 0733-814-882