Compare Karlstad

Svensk-norsk erfarenhetskonferens i Karlstad om Internet och Säkerhet

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 06:00 CEST

Hur arbetar svenska och norska försvaret, IT-företag, myndigheter och forskare med säkerhet i allmänhet och IT-säkerhet i synnerhet? Det kommer att diskuteras på en svensk-norsk konferens som hålls 24-25 oktober i Karlstad.

Konferensen "Internet och Säkerhet" arrangeras av svensk-norska Interreg-projektet IT och Säkerhet i Inre Skandinavien (ISIS) - som drivs av svenska Compare Karlstad och norska Kunnskapsbyen Lilleström - i samarbete med projektnätverket för digital agenda i Östersjöregionen Digital Agenda BSR (DA BSR) som drivs av bland annat Länsstyrelsen Värmland.

"Tillsammans har vi lyckats få ledande aktörer inom området att delta på konferensen för att presentera sina verksamheter och erfarenheter - och därigenom lära av varandra över nationsgränsen", säger Mikael Lundström som är Compares projektledare i ISIS.

Föreläsare på konferensen:

Hans Brun - forskare inom kontraterrorism - kommer att tala om Internet som terroristernas medel, vapen och måltavla. Roar Sundseth, chef för norska Cyberförsvaret, och Roland Heickerö, tidigare forskningsledare på FOI och nu docent vid Försvarshögskolan, kommer att tala om hur norska respektive svenska försvarets möter hoten i cybervärlden.

IT-branschen representeras på konferensen av Per Morten Hoff som är generalsekreterare i den norska IT-näringens intresseorganisation IKT Norge och representanter för fyra Compare-företag med IT-säkerhet som specialitet - Stefan Larsson (Bitsec), Petter Markhede (Combitech), Roberto Söderhäll (Coromatic) och Anders Rosén (Precice Biometrics). Mats Lewan - teknikreporter på Ny Teknik och redaktör för e-tidningen Next Magasin - föreläser om Internet idag och i morgon.

Fia Ewald på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kommer att tala om IT-incidenter i Sverige och de slutsatser som kan dras av detta. Tone Hoddø Bakås och Vidar Sandland på Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) kommer bland annat att visa hur lätt det är idag att bli angripen av en "hacker".

Simone Fischer-Hübner, Karlstads Universitet, och Einar Snekkenes, Høgskolen på Gjövik, kommer att tala om trender i säkerhetsforskningen - bland annat i internationella forskningsprojekt.

....................................................................................

INTERNET OCH SÄKERHET är en lunch-till-lunch-konferens som presenterar verksamheter och erfarenheter från ledande aktörer inom området i Sverige och Norge.

  • Tid: 24-25 oktober 2013
  • Plats: Karlstad Congress Culture Centre, Karlstad
  • Kostnad: Hela konferensen inklusive luncher är kostnadsfri genom stöd från Svensk-norska Interreg-projektet IT och Säkerhet i Inre Skandinavien (ISIS) och Projektnätverket för digital agenda i Östersjöregionen Digital Agenda BSR (DABSR) - men om du inte kommer utan avanmälan debiteras en avgift på 500 SEK.
  • För mer information om program och anmälan >>

....................................................................................

Konferensen arrangeras med stöd av:

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet pågår initialt fram till hösten 2014 i syfte att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt i kommande Interreg-projekt. Läs mer om ISIS >>

Projektnätverk för digitala agendan i Östersjöregionen (DA BSR) syftar till att stödja implementeringen av En digital agenda för Europa, ett av sju huvudinitiativ inom ramen för Europa 2020, i Östersjöregionen. Tre Länsstyrelser, Värmland, Örebro och Östergötland har för avsikt att under två år bygga upp ett tematiskt projektnätverk mellan aktörer som arbetar med den digitala agendan. Projektet finansieras av Tillväxtverket. Läs mer om DA BSR >>