Compare Karlstad

Svensk-norsk workshop om entreprenörskap för lärarutbildningsansvariga

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 12:17 CEST

2006-04-25

Hur ska entreprenörskap bli en del i lärarutbildningen? Den frågan stod på agendan under en två dagars workshop för lärarutbildningsansvariga i Inre Skandinavien.

Ansvariga för lärarutbildningarna vid Högskolan i Hedmark, Högskolan i Akershus och Karlstads universitet träffades på Opaker gård i Grue den 6-7 april för att diskutera frågan om hur entreprenörskap kan bli en del i lärarutbildningen. Arrangör för workshopen var Interregprojektet KNIS – Kunskapsintensiv näringslivsutveckling i Inre Skandinavien.

Workshopen är ytterligare ett steg i skapandet av ett nätverk mellan lärarutbildningsansvariga i Inre Skandinavien. Lärarutbildningsansvariga är en viktig grupp för ett fördjupat arbete med entreprenörskap i skolan då de har möjlighet att förmedla kunskaper om vikten av ett kontinuerligt arbete med innovation och entreprenörskap genom skolans årskurser.

Petter Lexander från Högskolan i Hedmark och delprojektledare i KNIS, inledde workshopen med en introduktion till begreppet entreprenörskap. Undervisning i entreprenörskap genererar fler människor med entreprenörsegenskaper, ökat företagande, bättre regional tillväxt och en ny allmänpedagogik.
- Det allmänpedagogiska motivet bygger på frågan om entreprenörskap kan bidra till en bättre pedagogik i skolan som främjar elevernas inlärning, sade Petter Lexander.

Entreprenörskap i lärarutbildningen innebär att förmedla teoretisk kunskap om begreppet entreprenörskap till de blivande lärarna, samt att ge lärare verktyg för att arbeta med entreprenörskap i skolan. Dessutom handlar det om att träna eleverna i entreprenörskap – såsom att driva och genomföra idéer. På flera sätt arbetar skolan redan idag entreprenöriellt med tvärvetenskapliga projekt och problembaserat lärande.

Under workshopen presenterades styrdokument för den norska respektive svenska skolan där entreprenörskap finns med. Den norska regeringen har lagt fram en strategiplan för entreprenörskap i utdanningen; ”Se mulighetene og gjør noe med dem!” som lyfter fram entreprenörskap som ett utbildningsmål och en inlärningsstrategi. I den svenska läroplanen finns få exempel som talar om entreprenörskap, men däremot finns flera exempel på att regeringen ser positivt på ett aktivt arbete med entreprenörskap och skolans roll för att förändra attityder gentemot företagande och entreprenörskap.

Under dagarna diskuterades frågan om vilken plats man bör låta entreprenörskap få i lärarutbildningen, och vilka ämnen som borde belysas samt vad som behövs för att kunna arbeta med entreprenörskap i skolan. Ett nära samarbete med det lokala samhället samt kultur- och näringslivet lyftes upp som viktiga delar, liksom begreppsförståelse och behovet av praktiska tillämpningsverktyg. Dessutom fick lärosätena visa konkreta exempel på hur de arbetat med entreprenörskap i lärarutbildningarna.

Diskussionsunderlaget från workshopen kommer att ligga till grund för en konferens inom UNISKA-samarbetet (Universitetsalliansen Inre Skandinavien) senare i år samt för fortsatta aktiviteter inom nätverket.

Läs mer på www.knis.nu