Compare Karlstad

Svensk-norskt projekt om IT-säkerhet kartlägger och planerar konferenser

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 08:05 CET

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) - ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad – har kommit igång med att kartlägga och planera för kommande aktiviteter.

"Initialt handlar det om att kartlägga nu-läge genom att hitta goda exempel på spetskompetens inom IT och säkerhet i våra respektive nätverk som kan paras ihop med behov och därmed affärsmöjligheter på marknaden", förklarar Mikael Lundström (Compare) som tillsammans med Marit Heiberg (Kunnskapsbyen) har träffat en rad aktörer i både Karlstad och Lillestrøm.

Samtidigt planerar ISIS-projektet för nästa steg – att arrangera konferenser och andra mötesformer. ”Vi arbetar nu för att arrangera tre konferenser under 2013”, berättar Mikael Lundström:

  • ”Innovasjon i offentlig sektor” som bl.a. fokuserar på IT-säkerhet i sjuk- och hälsovård – en konferens i Lillestrøm i samverkan med SNR (Samarbeidsrådet for Nedre Romerike) och Nordic MedTest som är ett annat Compare-projekt kring test av vård-IT.
  • ”Disaster & Recovery Test” – en konferens i Lillestrøm för norska kommuner där olika DART-koncept presenteras.
  • ”IT-säkerhet” – en konferens i Karlstad kring ”samhällssäkerhet” med fokus på säkerhetsfrågor som är knutna till informationsteknik, människor och organisation.

Datum för konferenserna är ännu inte fastlagda.

ISIS-projektet startades 1 januari och pågår initialt fram till hösten 2014 i syfte att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt i kommande Interreg-projekt.

ISIS-projektet syftar dels till att stärka utvecklingen av forskningsmiljöer och samarbetet mellan dessa inom IT och säkerhet; dels till att etablera ett norsk-svenskt kluster inom IT-säkerhet och initiera utvecklingsprojekt inom lämpliga områden.

”Vi vill gärna lära känna företag och aktörer som är verksamma inom området IT-säkerhet och som vill delta i projektet”, säger Mikael Lundström och pekar på affärsmöjligheter för Compare-företagen: ”Vi har Europas starkaste tillväxtregion som närmaste granne och vi har genom våra samarbetspartners i Oslo-regionen mycket goda möjligheter att få bidra till denna tillväxt – därför är ISIS-projektet ett gyllene tillfälle för Compare-företag som arbetar med IT-säkerhet att komma in på den norska marknaden".

.....................................................

Kunnskapsbyen Lillestrøm har mer än 120 medlemsföretag (med tillsammans cirka 4.000 anställda exklusive personal i kommuner, fylkeskommun och skolor) som samarbetar kring näringslivsutveckling och kunskapsdriven samhällsutveckling tillsammans med högskolor, universitet och forskningsmiljöer. Lillestrøm (mellan Oslo och Gardermoen) ligger i en av Norges starkaste tillväxtregioner. Läs mer på www.kunnskapsbyen.no

Compare Karlstad har mer än 100 intressentföretag (med tillsammans närmare 3.500 anställda) inom IT och telekommunikation (ICT). Genom Compare samverkar företagen med varandra, med Karlstads universitet och andra offentliga aktörer i regionen. Genom samverkan har Compare bidragit till att etablera gemensamma forsknings- och utvecklingsmiljöer (exempelvis Compare Testlab). Läs mer på www.compare.se

Interreg Sverige-Norge är ett program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det geografiska området Inre Skandinavien utgörs av Värmlands och Dalarnas län i Sverige samt Hedmarks fylke, Östfolds fylke och Akershus fylke i Norge. Programmets övergripande mål är att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Den svenska delen av ISIS-projektet finansieras med medel från EU, Region Värmland och Karlstads kommun. Läs mer på www.interreg-sverige-norge.com