Utrikesdepartementet

Svensk ny chef för EU:s polisinsats i de palestinska områdena

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 13:33 CET

Henrik Malmquist har tillträtt som chef för EU:s polisinsats i de palestinska områdena. Insatsen har till uppgift att bistå den palestinska myndigheten i att bygga upp en effektiv polisorganisation och ett förbättrat rättsväsende. Det är första gången en svensk tjänstgör som chef för en EU-ledd civil internationell krishanteringsinsats.

- Genom insatsen i de palestinska områdena bidrar EU och Sverige till att stärka den palestinska polisen och rättsväsendet. Det är mycket glädjande att Henrik Malmquist tillträtt som chef, säger utrikesminister Carl Bildt.

- Jag är övertygad om att Henrik Malmquists gedigna poliserfarenhet och professionalism blir en stor tillgång för EU:s polisinsats i de palestinska områden, kommenterar justitieminister Beatrice Ask. Det svenska bidraget med personal är ett uttryck för Sveriges engagemang, säger Ask vidare.

EU:s polisinsats i de palestinska områdena inleddes den 1 januari 2006 och har ett långsiktigt reformfokus. Utöver Henrik Malmquist tjänstgör för närvarande ytterligare nio svenskar i insatsen. De är utsända av Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, FBA samt Åklagarmyndigheten. Innan Henrik Malmquist tillträdde tjänsten som chef för EU:s polisinsats i de palestinska områdena arbetade han som chef för Rikskriminalpolisen i Skåne.

Det svenska engagemanget i EU:s polisinsats på de palestinska områdena, är den del av det svenska statsbyggande stödet till palestinierna. Under 2009 uppgick det totala svenska stödet till palestinierna till ca 800 miljoner kronor. Då inkluderas även humanitärt bistånd.


Kontakt:
Irena Busic
(Endast journalister) Pressekreterare hos Carl Bildt
08-405 54 73
070-271 02 55

Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22