Rikspolisstyrelsen

Svensk polis utreder brott inom hela EU?

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 14:54 CEST

Lag om utökat samarbete mellan EU-ländernas brottsutredande myndigheter föreslås träda i kraft 1 januari 2004.

Med syfte att underlätta brottsutredningar inom EU-området har justitiedepartementet lagt fram ett lagförslag som går ut på att myndigheter i två eller flera stater får inrätta en gemensam utredningsgrupp för att utreda brott i en eller flera av de stater som ingår i gruppen.

I samband med bildandet av en sådan grupp ska syfte och varaktighet för samarbetet framgå.

För Sveriges del blir det främst fråga om ett internationellt samarbete mellan åklagare, polis, tulltjänstemän och Kustbevakning.

Text: Tina Gustafsson, webbredaktionen, 08-401 01 92.