Dialogos Förlag

Svensk politik. Åttonde upplagan

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 14:49 CET

Svensk politik

Grundlagen förklarar att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men hur fungerar egentligen det demokratiska systemet?

Svensk politik handlar om styrelseskickets historiska utveckling och analyserar dagens maktstrukturer. Det politiska systemet sätts också in i ett internationellt och jämförande perspektiv.

Här visas hur den svenska demokratin förändras genom individualisering och internationalisering.

Boken granskar hur de politiska besluten formas och verkställs. Särskilt uppmärksammas opinionsbildning, organisationer, partier, EU, staten, lokal självstyrelse och kontrollmakt. Analysen utmynnar i en diskussion av vad det innebär att vara medborgare i dagens Sverige.

Framställningen är koncis och lättläst. Boken vänder sig till högskolestuderande och gymnasieelever men också alla som vill gå bakom det dagliga nyhetsflödet och förstå hur det politiska systemet fungerar i stort.

Denna åttonde upplaga är aktualiserad, omstrukturerad och till stor del nyskriven.

Olof Petersson är statsvetare och har bland annat varit verksam som professor, utredare och forskningsledare. Han har under lång tid följt och kommenterat svensk politik.

ISBN 978-91-7504-318-0
192 sidor. Danskt band

Frågor/intervjuer: olofpetersson1@gmail.com  tel. 070-518 32 98 se även författarens hemsida: olofpetersson.se 
Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, tfn 08-15 46 97 eller 0730-49 77 25, e-post jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.