Karolinska Institutet, KI

Svensk professor i expertkommission om ohälsa i Europa

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 17:22 CEST

Denny Vågerö, professor vid CHESS vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet, ingår i en nyinrättad expertgrupp som på uppdrag av Världshälsoorganisationen WHO ska ta fram råd om hur hälsoklyftorna kan minskas i Europa.

Världshälsoorganisationen WHO:s Europakontor har nyligen tillsatt en internationell kommission med framstående forskare som ska kartlägga ojämlikhet i hälsa i WHO:s Europaregion av 53 länder. Kommissionen leds av Sir Michael Marmot, professor i epidemiologi och chef för The International Institute for Society and Health i London.

Kommissionen ska genomföra The European Review of social determinants of health and the health divide. Den följer därmed upp den globala WHO Commission on Social Determinants of Health – känd som den så kallade Marmotkommissionen där även Denny Vågerö ingick. Den nya expertkommissionen ska presentera förslag till åtgärder för de 53 europeiska medlemsländerna under 2012.

Tio välrenommerade forskare från olika länder leder kommissionens arbete. Från Sverige deltar Denny Vågerö, professor vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS), ett forskningsinstitut som drivs gemensamt av Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Ytterligare en svensk ingår i expertgruppen. Det är Barbro Westerholm, riksdagsledamot och professor emerita vid Karolinska Institutet.

– Europa är splittrat på hälsoområdet. Det skiljer till exempel 20 år i förväntad livslängd mellan Island och Ryssland idag. I de flesta europeiska länder ökar nu skillnaden i livslängd mellan samhällsklasserna, även i Sverige.  Vårt arbete går ut på att föreslå åtgärder för att minska klyftorna i hälsa mellan och inom länder i WHO:s Europaregion. WHO Europa har fått en ny dynamisk ledning som tagit detta initiativ, och det är mycket spännande att arbeta med denna, säger Denny Vågerö.

Bland övriga medlemmar i expertgruppen finns bland annat professor Amartya Sen, mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1998; professor Zsuzsa Ferge, Budapest; professor Johan Mackenbach, Rotterdam; professor Tilek Meimanaliev, Kirgisistan och professor Tomris Türmen, Istanbul.

Olle Lundberg, professor vid CHESS, är vidare ordförande i en av kommissionens arbetsgrupper, som skall belysa frågor om hur BNP, inkomster, skatter och välfärd bestämmer folkhälsan.

Pressmeddelande från WHO med namn på samtliga medlemmar: http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/information-for-the-media/sections/latest-press-releases/acclaimed-scientists-join-senior-advisory-group-on-health-inequities-in-europe


För frågor, kontakta:
Professor Denny Vågerö
Tel: 070-680 98 99
E-post: denny.vagero@chess.su.se

Presskontakt Eva Albrektson, Stockholms universitet
Tel: 08-16 40 90, 070-230 88 91
E-post: eva.albrektson@kommunikation.su.se

Pressekreterare Sabina Bossi, Karolinska Institutet
Tel 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se


Stockholms universitet är universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information går in på ki.se