Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Svensk reklamfilmsproduktion växer utomlands

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 14:27 CET

Majoriteten av svenska produktionsbolag förlägger en stor och växande andel av sina filminspelningar utomlands. Gott rykte hos internationella reklambyråer upplevs vara en bidragande faktor till detta. Lägre kostnader en annan. Det visar en studie som Handelns Utredningsinstitut har gjort på uppdrag av Film&TV-Producenterna.

Studien visar att en klar majoritet, 76 procent, av produktionsbolagen i undersökningen lägger delar av sina inspelningar utomlands. Totalt genomfördes ungefär var fjärde reklamfilmsinspelning under 2009 utanför Sveriges gränser. Det betyder att av de totalt cirka 400 reklamfilmer som producerades av svenska reklamfilmsproduktionsbolag under år 2009 spelades ungefär 100 reklamfilmer in utomlands. Mer än vad fjärde produktionsbolag uppger att de under år 2009 utökade andelen reklamfilmsinspelningar utomlands jämfört med åren innan.

Möjligheten att växa utomlands underlättas av att svenska produktionsbolag har ett gott rykte hos utländska reklambyråer. 75 procent av de tillfrågade uppger att svenska produktionsbolag har ett högt anseende hos reklambyråer internationellt.

– Utländska reklambyråer och produktionsbolag är imponerade över mängden svenska regissörer som hela tiden tar mark utomlands, säger Henrik Eriksson, Film&TV-Producenternas reklamfilmssektion.

Utvecklingen med den ökande andelen utländska produktioner kan enligt undersökningen även förklaras med stegrande produktionskostnader i Sverige.

– Vi har haft ett lyckat samarbete med Stockholm Stad och Filmregion Stockholm-Mälardalen under två år. Tillsammans har vi gjort det enklare för bolag att få tillstånd att filma i Stockholmsregionen. Men vi har fortfarande världens dyraste inspelningspersonal i Sverige och det är ett stort problem, säger Henrik Eriksson, Film&TV-Producenternas reklamfilmssektion.

Om Branschindex 2010 för Film & TV-producenterna
Studien är genomförd av Handelns Utredningsinstitut, HUI, på uppdrag av Film & TV-producenterna.  Branschindex 2010 för Film & TV Producenterna är en studie av den svenska marknaden för reklamfilm. Studien undersöker branschens omsättnings- och vinstutveckling under 2009 såväl som andra frågor av intresse för svensk reklamfilmsproduktion.

För mer information kontakta:
Henrik Eriksson, ordförande Film&TV-Producenternas reklamfilmssektion
0707 688147, henrike@henrikhenrikfilm.se

Ingrid Rudefors, Filmkommissionär Filmregion Stockholm-Mälardalen
0703 237771, ingrid.rudefors@stofilm.com

Liss Buckhöj, StrandbergHaage
070 6603905, liss@strandberghaage.se