Exportrådet

Svensk satsning på intelligenta transportsystem i USA

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:36 CEST

Som ett första steg i en långsiktig satsning inom intelligenta transportsystem deltar Exportrådet och ITS-Sweden tillsammans med svenska företag i en nordisk paviljong på den årliga internationella ITS kongressen som i år anordnas i San Francisco 6-10 november.

USA är ett av de ledande länderna inom utveckling och införande av intelligenta transportsystem, ITS. Den totala omsättningen på ITS-marknaden i USA uppskattades till runt två miljarder dollar redan år 2002 enligt California Alliance for Advanced Transportation Systems, CAATS.

U.S. Department of Transportation investerar årligen cirka 250 miljoner dollar i forskning inom området. Att amerikanska företag äger de två svenska biltillverkarna leder till att många strategiska beslut som påverkar svenska företag inom ITS fattas i USA. USA är vidare en stor potentiell exportmarknad för de etablerade och framväxande företagen i Sverige, med möjligheter för svenska företag inom ett flertal spännande områden.

Med anledning av detta arrangerar Exportrådet, tillsammans med ITS-Sweden, en svensk monter på "World Congress on Intelligent Transport Systems" i San Francisco den 6 - 10 november 2005. Den svenska monterna utgör en del av en nordiska paviljong.

- Detta är en del av en större satsning inom ITS-området från Exportrådets sida, där vi kontinuerligt kommer att bistå branschen med marknadsinformation och konkreta marknadsaktiviteter, säger Mats Linder, projektledare på Exportrådets branschprogram IT & telekom.

Förutom monterplats erbjuds företagen även nätverksaktiviteter, mediabearbeting och en rad marknadsaktiviteter. Svenska företag som deltar är CC Systems www.cc-systems.com, Poltech www.poltech.se, Columna/WM-Data www.wmdata.se och Wireless Car www.wirelesscar.com.

- För fjärde året arrangerar nu ITS-Sweden en svensk paviljong på ITS World Congress, och de aktiviteter som ligger framför oss är viktiga inför 2009 då världskongressen kommer att genomföras i Stockholm, säger Calle Lindroth, Area Manager på ITS-Sweden.

De tre huvudorganisationerna inom Intelligent Transport Systems - ITS Japan, ITS America och ERTICO-ITS Europé - arrangerar tillsammans varje år en internationell kongress. Ambitionen är att skapa ett årligt forum för ITS, där det senaste inom området presenteras och aktörer får tillfälle att träffas. Världskongressen hålls omväxlande i Amerika, Japan och Europa. År 2006 kommer kongressen anordnas i London, 2007 i Peking, 2008 i New York samt 2009 i Stockholm. Läs mer på http://www.itsworldcongress.org/index.php.

För ytterligare information kontakta:

Mats Linder, IT & Telecom, Exportrådet, tel 08 588 660 61, 073-422 87 24

Helena Olsson, informatör Exportrådet, tel 08-588 660 77, 0708-81 86 93

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 40 länder med 400 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 400 miljoner kronor.