Näringsdepartementet

Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 13:48 CEST

Torsdag den 28 oktober kl. 15.00 överlämnar den särskilde utredaren, Jonas Bjelfvenstam, betänkandet Svensk sjöfarts konkurrens-förutsättningar (SOU 2010:73) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd.

Utredaren finns därefter tillgänglig för en pressträff samma dag kl.16.30-17.00 på Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70.

Vänligen medtag presslegitimation.

Kontakt:
Jonas Bjelfvenstam
Särskild utredare
070-398 55 75

Ann-Cathrine Nilsson
Utredningssekreterare
08-405 34 58
073-340 97 61