Riksdagen

Svensk sjöstyrka ska delta i och leda piratbekämpning utanför Somalias kust

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 15:44 CET

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet sa i dag ja till regeringens förslag om en svensk väpnad sjöstyrka utanför Somalias kust. Insatsen ska skydda FN:s hjälpsändningar från pirater.

Sverige deltog 15 maj –15 september 2009 i EU:s marina insats Operation Atalanta. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar och andra sårbara transporter samt att förebygga, avvärja och bekämpa sjöröveri utanför Somalias kust.  

Sverige leder Operation Atalanta fyra månader
Enligt förslaget ska den svenska styrkan vara verksam under sju månader från april 2010. Då ska en väpnad styrka på cirka 175 personer bemanna patrullfartyget Carlskrona, som bland annat har en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka. Därutöver ingår i den begärda personalramen om högst 465 personer resurser för förstärknings-och oförutsedda evakueringsbehov. Sveriges deltagande förutsätter att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.   Från mitten av april till mitten av augusti ska Sverige ha ledningsansvaret för operationens styrkehögkvarter.  

Lagföring av personer som misstänks för sjöröveri
Utskottet vill understryka vikten av att hitta lösningar på problemen med att lagföra personer som omhändertagits misstänkta för sjöröveri. Sådana lösningar måste ske i överensstämmelse med folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna. Dessutom måste avtal som EU ingått med tredjeland om överföring av omhändertagna pirater följas upp och efterlevas.  
Sjötransporter avgörande
Somalia är ett av världens fattigaste länder och har länge varit konflikthärjat. Ett uppehåll i WFP:s humanitära hjälpsändningar, varav 90 procent transporteras sjövägen, skulle få förödande konsekvenser för Somalias befolkning.   Utskottet är enigt i sitt förslag till riksdagsbeslut.    Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 3 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Kontaktinformation:

Dokument
Utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2009/10:UFöU3 Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kustIngeborg Granlund
Informationsenheten, tfn 08-786 57 38