Utbildningsdepartementet

Svensk sjukvård - en globalt konkurrenskraftig framtidsindustri?

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:39 CESTI framtiden kommer vi att få se en global marknad för hälsotjänster av enorma dimensioner. Utvecklingen av innovativa och effektiva produkter och behandlingsmetoder för individualiserad medicin kostar. Samtidigt ger ny medicinsk teknologi löften om en förbättrad arbetsförmåga i alla åldrar. I den 33:e rapporten till Globaliseringsrådet hävdar Gunnar Eliasson, professor emeritus, KTH, att Sverige inte får gå miste om det samhällsekonomiskt lönsamma investeringsprojekt som utvecklingen av den globala hälsoindustrin innebär.

En åldrande befolkning skapar ett ekonomiskt generationsväxlingsproblem och kräver en större arbetsinsats högt upp i åldrarna. Samtidigt förväntas alltfler människor, gamla som unga, botas från sjukdomar som idag binder dem vid sjukbädden och hindrar dem från att återgå till arbetet. I Gunnar Eliassons rapport till Globaliseringsrådet utreds en av Sveriges största, men minst konkurrensutsatta tjänsteproducerande näringar, sjukvården.

Svenska investeringar i hälsa och konsumtion av hälsotjänster drar idag resurser motsvarande ca nio procent av BNP. I USA ligger samma förbrukning på 16 procent och beräkningar pekar på att den kan nå en tredjedel av BNP omkring år 2050. Enligt Eliasson kan inte Sverige, med en betydande egen medicinsk teknologisk potential, kosta på sig att missa möjligheten att göra om sin vårdsektor till en internationellt konkurrenskraftig hälsoindustri.

- Det är hög tid att vården erbjuder positiva hälsoeffekter i stället för att sänka kvaliteten för att i sin tur kunna sänka de, som man uppfattar det, skenande kostnaderna, säger Eliasson.

Men för att svenska vårdföretag ska delta i den internationella specialiseringen måste de också utsättas för den internationella konkurrensen. Eliasson hävdar att en internationellt konkurrenskraftig hälsoindustri inte kan administreras fram centralt genom utbudsstyrning. Ett betydande inslag av spontant entreprenörskap krävs. Verklig valfrihet i vården både vad gäller val av vårdgivare och försäkrare är en förutsättning för att detta ska bli verklighet. Kundorienterad innovativ produktutveckling är en god förebild för den framtida hälsoindustrin, inte politisk styrning.

För kommentarer och intervjuer kontakta Gunnar Eliasson.

Den 33:e underlagsrapporten till Globaliseringsrådet:
Svensk sjukvård som en framtida exportindustri? En industriekonomisk analys
ISBN 978-91-85935-32-1


Kontakt:
Pernilla Norlin
Omvärldsanalytiker/Kommunikatör, biträdande kanslichef
08-405 17 35

Gunnar Eliasson
0734-16 17 15
e-post gunnar.elias(a)telia.com-------------------------
Läs mer
-------------------------
Globaliseringsrådet (http://www.regeringen.se/sb/d/8616)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs rapporten (http://www.regeringen.se/sb/d/10897)