HiNation AB

Svensk solenergi produkt ska underlätta vid krissituationer

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 15:48 CET

HiNation AB har tilldelas 500 000 kronor för att anpassa sin solcellsdrivna produkt HiLight till att möta krav som uppstår i nödsituationer, naturkatastrofer och flyktingläger. Nyligen släpptes HiLight 102 som har  starkt ljus och effektiv laddning, och genom att den kan sättas i viloläge är den redo för användning även efter lång tids lagring. Med stödet från VINNOVA kommer HiNation att kunna ta HiLight till nästa nivå. 

HiNation AB fick 500 000 kr för utveckling av HiLight som erbjuder bättre ljus och laddning med solenergi för krisberedskap, räddningsinsatser och hjälporganisationer.


”Finansieringen bekräftar det vi hör på marknaden; det finns ett behov av lösningar som klarar den krävande miljön efter en naturkatastrof eller en större olycka. Vi erbjuder en lösning som är miljövänlig och inte kräver bränsletillförsel. Säkra leveranser av bränsle är inte sällan ett stort problem i akuta situationer eller efter naturkatastrofer. Vi levererade HiLights till Japan efter kärnkraftsolyckan – ofta är det först när något händer som vi inser hur beroende vi är av elektricitet", säger Linda Krondahl, grundare och VD på HiNation.


Bidraget från Forska&Väx ska finansiera en undersökning och analys av behovet vid olika typer av insatser och räddningsaktioner, och anpassa HiNations nuvarande produkt för att bättre möta dessa behov.

VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på sammanlagt 120 miljoner kronor per år. I Forska&Väx andra ansökningsomgång 2011 för FoU-projekt och förstudier finansierades 51 projekt med sammanlagt nära 56 miljoner. Företag kan söka två typer av finansiering: genomförande av förstudie inför eller FoU-projekt.

HiNation® was founded in 2008 by Linda Krondahl, M.Sc. Chemical Engineering and Technology Management. HiNation cooperates with external expertise, organisations and universities for product development, manufacturing and sales. Our mission is to provide the best solar powered products to people around the globe, focusing on two markets - Outdoor users www.hination.com and Off-grid users www.hination.org.

Today 1,7 billion people, about 25% of the world's population, lack access to electricity. Instead, they get light from open fires, kerosene lamps or battery flash lights. The result is unhealthy emissions, affecting the health of people locally and the environment globally, but also the risk related to fires in areas where water often is a scarce resource. With HiNation's portable solar panel HiLight they can produce their own energy for durable lighting and charging cell phones and other portable device.