Näringsdepartementet

Svensk spjutspetskompetens marknadsförs internationellt

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 10:41 CEST

Regeringen har i dag beslutat att tilldela Invest in Sweden Agency (ISA) 2 miljoner kronor för ett projekt inom informationsteknologi- och telekommunikationssektorn; "ICT Sweden", och 2,5 miljoner kronor för ett nytt projekt inom läkemedels-, bioteknik- och medicintekniksektorn; "Life Sciences".

Projektet "ICT Sweden" bedrivs under treårsperioden 2005-2007 och syftar till att internationellt marknadsföra svensk IT och telekom samt locka och öka antalet utländska investeringar inom denna sektor till Sverige. Projektet "Life Sciences", som ska bedrivas under åren 2006-2008, syftar till att positionera Sverige som ledande land i Europa inom läkemedels-, medicinteknik- och bioteknologisektorn för att därigenom få till stånd ett ökat inflöde av utländska direktinvesteringar till Sverige. Marknadsföringen främjar även svensk export inom denna sektor.

- Ett ökat inflöde av utländska investeringar och ökad export inom nyckelbranscher som IT och telekom samt bioteknik är mycket viktiga förutsättningar för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Investeringsfrämjande insatser på högteknologiska områden där Sverige har spjutspetskompetens är också viktiga för att förstärka och utveckla svenska kompetensområden, säger näringsminister Thomas Östros.

Projekten genomförs i samarbete mellan ISA och regionala investeringsorgan, myndigheter och institutioner och är ett led i förverkligandet av strategin "Innovativa Sverige - En strategi för tillväxt genom förnyelse"Kontakt:
Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
08-405 55 60
0708-67 39 86