Jernkontoret

Svensk stålindustri i bild - ny bildbank på Jernkontorets webbplats

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 14:11 CET

Dagens stålindustri med världsledande produkter finns dokumenterad i en ny bildbank på Jernkontorets webbplats. Drygt 150 fotografier visar råvaror, processer, bearbetning av stål, handelsfärdiga produkter, restprodukter, miljöverksamhet, forskning och kvalitetskontroll. Dessutom finns en historisk avdelning.

- Vår nya bildbank erbjuder en mer mångsidig och nyansrik bild än vad allmänheten är van vid när medierna illustrerar stålindustrin, säger Håkan Murby, Jernkontorets VD.
- Det är kostnadsfritt för omvärlden att ladda ner och använda bilderna i de flesta sammanhang, dock ej i reklamsyfte. Då vill vi att man kontaktar oss, påpekar Murby.

Bildbanken är indelad i tio kategorier, som var för sig presenteras med miniatyrbilder. Via miniatyrbilderna kan två större bildversioner nås, varav en är högupplöst.

Fotografierna är, med undantag av de historiska bilderna, tagna av fotograf Stig-Göran Nilsson och ägs av Jernkontoret. Bilderna får inte förvanskas eller säljas vidare och Jernkontoret uppskattar om motiven beskrivs i bildtext och att fotografens namn anges.

För ytterligare information:
Länk: www.jernkontoret.se (se 05. Informationsmaterial)
Peter Salomon, informationschef, 08-679 17 90 eller 0708-24 01 46 Anna Thorell, webbansvarig, 08-679 17 28 eller 070-679 17 90 Yngve Axelsson, ansvarig för Jernkontorets bildsamlingar, 08-679 17 51

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör utbildning, handelspolitik, forskning och utveckling, standardisering, energi och miljö samt skatter och avgifter. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.