Sida

Svensk storsatsning på Iraks återuppbyggnad – 80 miljoner till demokrati och infrastruktur

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 12:52 CEST

Irakierna är utan ström 2/3 av tiden. Ett nationellt val närmar sig samtidigt som rättsväsendet och statsförvaltningen behöver byggas upp på nytt. Därför har Sida beslutat att stödja återuppbyggnadsinsatser i Irak genom fonden International Reconstruction Fund Facility for Iraq (IRFFI).

Det nya stödet uppgår till 80 miljoner, varav hälften går till verksamhet för demokrati och hälften till uppbyggnad av infrastruktur. Satsningen ligger i linje med den kraftsamling för Iraks återuppbyggnad som Sveriges regering beslutat om. IRFFI består egentligen av två fonder som administreras av FN:s utvecklingsprogram UNDP respektive Världsbanken. Dessa fonder ryms inom en ny mekanism som internationella givarsamfundet inrättat för återuppbyggnad i Irak.

Sida kommer nu dels att bidra med 40 miljoner kronor till återuppbyggnaden av Iraks svårt skadade och eftersatta infrastruktur. Det svenska infrastrukturstödet planeras främst att inriktas på att säkra och tillhandahålla försörjning av elektricitet i Irak. Elnätet är i mycket stort behov av underhåll och reparationer. I nuläget drabbas irakierna och deras ekonomi hårt av att elförsörjningen är bruten 2/3 av tiden. Den bristfälliga elförsörjningen leder till stora kostnader i både liv och ekonomi. Sjukhusen drabbas hårt, vattenförsörjning slås ut och näringslivet lamslås.

– Irak är ett land, rikt på viktiga naturtillgångar. Men behoven av stöd utifrån stora. Efter år av krig och internationella sanktioner har levnadsstandarden i landet under lång tid försämrats. En fungerande infrastruktur är därför en viktig förutsättning för att Irak själv ska kunna skapa ekonomisk tillväxt och bekämpa fattigdom, säger Anne-Charlotte Malm, chef för enheten för infrastruktur och finansiering.

Samtidigt har Sida beslutat att bidra med 40 miljoner kronor till demokratifrämjande insatser – inklusive valstöd, och verksamhet för mänskliga rättigheter. Stödet administreras av UNDP och bedöms som mycket angeläget.

– Statsförvaltningen, rättsväsendet, media och det civila samhället i Irak behöver till stora delar byggas upp på nytt. Grundläggande rättigheter måste värnas, bland annat genom utbildningsinsatser, säger Britt Sjöstedt, handläggare på Sida.

Tidigare har Sverige gett mindre humanitära stöd till Irak. Hittills i år har 35 miljoner kronor utbetalats till humanitär verksamhet, exempelvis till minröjning och vattenprojekt. 2002–2003 samarbetade Sida med bl a Care International, vars Irak-chef nyligen kidnappades. Det nya stödet innebär en väsentlig ökning och inriktas nu på återuppbyggnad.

För mer info, kontakta Sida/Press, tel: 08-698 55 55.