Connect Uppsala

Svensk styrelseledamot i europeiskt affärsängelsnätverk

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 11:14 CEST

Affärsnätverksorganisationen Connect Sverige har nu en styrelserepresentant i det paneruropeiska affärsängelsnätverket EBAN (European Business Angel Network). Jeanette Andersson som valts in i styrelsen berättar att det betyder mycket för Connect Sverige.

– Det är en utmärkt möjlighet att vara med i EBANs styrelse! Dels kan vi lära av de olika goda exempel som finns i övriga Europa och dels kan vi vara delaktiga i att kunna påverka för bättre finansiering av europeiska tillväxtföretag.

EBAN är en icke vinstdrivande organisation som representerar tidiga investerares intressen över hela Europa. De arbetar för att förbättra förutsättningarna för tidiga, innovationsbolag att få den finansiering de behöver för att växa. EBAN har, på uppmaning av europakommissionen, tagit fram ett manifest med åtgärdspunkter för att göra Europa till en gemensam marknad när det gäller finansiering och tillväxt. Dessa frågor driver EBAN både nationellt och på EU-nivå.

En av medlemmarna i EBAN är numera Connect Sverige, som består av sex regionala organisationer. Connect är den självklara mötesplatsen för privatinvesterare och entreprenörer i Sverige. Connect har drivit affärsängelnätverk sedan start 1998 och idag består nätverket av ca 450 investerare. Uppsalas investerarnätverk som drivs av Connect är mycket aktivt och söker ständigt nya onoterade bolag med tillväxtpotential. 

– En av fördelar med vårt medlemskap i EBAN är tillgång till IT-plattformen Gust, där våra investerare kommer att kunna se investeringsobjekt från hela landet, mötas på nätet och saminvestera, säger Virginie Delporte, VD på Connect Uppsala.

Kontaktpersoner:

Virginie Delporte, VD på Connect Uppsala, vd@connectuppsala.se 076–941 19 88

Jeanette Andersson, Connect Skåne, ja@connectskane.se,  0733-18 19 82


Connect Uppsala verkar för att fler tillväxtbolag ska utvecklas i regionen. Kärnverksamheten är språngbrädeprocessen där entreprenörer får utveckla sina tillväxtstrategier och förbereda sig på expansion av sitt bolag. Connect Uppsala driver tillsammans med UIC Uppsalas investerarnätverk där regionens privatinvesterare finns samlade.