Svenska Teknik&Designföretagen

Svensk Teknik och Design - Inbjudan till press- och analytikerträff

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 08:50 CEST

Svensk Teknik och Design - Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen tisdagen den 12 oktober

Svensk Teknik och Design presenterar en ny ”Investeringssignal” -en
konjunkturanalys för arkitekt­företagen och konsultföretagen inom bygg-
och industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen.

Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden
av investerings­cykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger
därför också en tidig och pålitlig signal om förändringar i
investeringsvolymen under ett drygt år framåt, bland annat avseende
bostäder, infrastruktur och industrianläggningar samt för industrins
utveckling av processer och produkter.

Kommer vårens uppgång för konsult- och arkitektbranschen att bekräftas
eller förstärkas? Och vad innebär detta för investeringsutvecklingen? Vi
ger prognoser för 2004 – 2006.


Tid: tisdagen den 12 oktober 2004, kl 09.30 - ca 11.00

Plats: Svensk Teknik och Design
Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset), Stockholm
lokal; Styrelserummet, 6 tr.

Välkommen till press- och analytikerträffen! Svensk Teknik och Design
representeras av ordföranden Håkan Blom, vd i Tyréns AB, Lise Langseth,
chef och
Bengt O. Andreasson, som svarar för konjunkturanalysen. Meddela oss
gärna om Du kan komma eller inte. Kontakta Bengt O. Andreasson, tel 08-
762 67 02, fax 08-762 67 10 eller
e-post bengt.o.andreasson@std.se

Ja, jag kommer

Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information

Namn:
.............................................................................................................

Tidning, redaktion, företag:
.............................................................................……..

Tel nr……………………………..Fax nr……………………………….....

E-postadress …………………………….
.....................................................

Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har
ca 800 medlemsföretag med drygt 22000 anställda. Företagen är verksamma
med investerings­förberedande utrednings-, projekterings- och
projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna
samt med uppdrag inom produktions- och produktutveckling i vid
bemärkelse för industrin. Svensk Teknik och Design ingår i Almega.

Blasieholmsgatan 5, Box 16105, 103 22 STOCKHOLM, Tel 08-762 67 00,
Fax 08-762 67 10
std@std.se/www.std.se std@std.se/www.std.se