Folksam

Svensk tillväxt tar fart och inflationsrisken ökar: Riksbanken kan tvingas till snabb höjning av svenska räntenivån

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 13:33 CEST

Riksbanken kan få bråttom att höja styrräntan, efter att ha sänkt den från 2,0 till 1,5 procent så sent som i somras. Huvudskälet till en eventuell förestående räntehöjning är att det svenska konjunkturläget har ljusnat betydligt bara under de senaste månaderna. Folksam förutspår i sina Konjunkturutsikter hösten 2005 att en höjning av räntan förmodligen kommer att ske redan i början av 2006 för att sedan följas av flera räntehöjningar i snabb följd.

- Innan årsskiftet tror vi inte att räntehöjningen kommer, även om det inte helt kan uteslutas att man tvingas agera redan i december, säger nationalekonomen Tor Borg på Folksam Kapitalförvaltning. Efter en första höjning, sannolikast i början av 2006, tror vi dock att styrräntan kan sluta på 3,0 procent innan året löpt till ända.

Den räntehöjning som Folksams ekonomer prognosticerar hänger samman med att ett snabbt skifte i det ekonomiska läget av allt att döma håller på att ske i Sverige.

- När Riksbanken beslutade om sänkt styrränta i somras trodde man på fortsatt låg inflation, svag utveckling av sysselsättningen, och allmänt försämrade tillväxtutsikter. Men det läge som rådde då har förbättrats oväntat snabbt, Maria Ljungqvist –Marti, nationalekonom på Folksams Kapitalförvaltning.

- Nu har regeringen presenterat ett omfattande stimulanspaket. Samtidigt visar sysselsättningen i landet alltfler tecken på att förbättras. Även om det sker långsamt och etappvis är tendensen tydlig. Sammantaget ser vi en klar risk att både Riksbanken och andra bedömare underskattar tillväxt och inflation, menar Tor Borg.

- Att vi fått vänta så pass länge på en uppgång i sysselsättningen beror antagligen på att den expansion som skett hittills varit export- och industriledd och därför helt omsatts i arbetskraftsbesparande investeringar eller utlandsinvesteringar, säger Maria Ljungqvist-Marti.

Andra faktorer som nu bidrar till Folksamekonomernas prognos att Riksbanken kommer att höja styrräntan senast i början av nästa år är att en fortsatt svag krona och stigande oljepriser börjar driva den svenska inflationsnivån uppåt.

Läs hela rapporten Konjunkturutsikter hösten 2005 på www.folksam.se

För ytterligare information, kontakta:
Tor Borg, nationalekonom Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 69 15.
Maria Ljungqvist-Marti. Nationalekonom, Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 62 68.

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07.

Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har cirka 70 kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se