Exportrådet

Svensk trafiksäkerhet ska säljas utomlands

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 14:20 CET

Sveriges Exportråd fick 2009 ett uppdrag från Vägverket att marknadsföra svensk trafiksäkerhet utomlands. Nu lanseras resultatet – en marknadsplattform som går under namnet The Vision Zero Initiative.

- Jag är övertygad om att denna satsning kommer ge svenska aktörer inom trafiksäkerhet möjligheter att arbeta mer internationellt. Inom Vision Zero Initiative finns utrymme för både nya exportaffärer samt utbildning för utländska aktörer via den nya akademin Vision Zero Academy, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.  

Det finns flera anledningar varför just svensk trafiksäkerhet har potential att bli en exportvara. Den främsta är statistiken:
Ingen annanstans i världen dör färre människor på vägarna, i förhållande till trafik och invånarantal.

– Vi har i Sverige lyckats kombinera tillgänglighet med trafiksäkerhet och begränsad miljöpåverkan. Detta är något vi kan visa vår omvärld, säger Vägverkets direktör Lena Erixon, som också understryker att varje dödsoffer är ett för mycket.

Denna inställning är ytterligare en anledning till varför svensk trafiksäkerhet blivit så framgångsrik - och varför den anses kunna gå på export. Svensk trafiksäkerhet omgärdas av en tydlig vision som inte accepterar några som helst dödsoffer.

The Vision Zero Initiative vänder sig främst till utländska aktörer som har en professionell relation till trafiksäkerhet och som sitter i en beslutsfattande position. Det kan röra sig om ministrar och andra politiker, högre tjänstemän eller företagsledare, som ser chansen till ett samarbete med Sverige och som gynnar hela samhället.

– För besökaren är The Vision Zero Initiative en genväg rakt in i svensk trafiksäkerhet. Här presenteras idéerna och de företag som ligger bakom framgångarna. Vår uppgift är att väcka intresse och göra sträckan till handling kort. Det ska vara enkelt att kontakta företagen och inleda ett samarbete, säger Karl Hedberg, senior projektledare på Exportrådet.

För mer information besök www.visionzeroinitiative.com.

För mer information kontakta:
Karl Hedberg, senior projektledare på Exportrådet
Tel. +46 8 588 66071
E-post: karl.hedberg@swedishtrade.se  

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i närmare 60 länder med 530 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.