Utrikesdepartementet

Svensk trupp till FN-missionen i Liberia

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2003 13:00 CET

Regeringen har beslutat föreslå riksdagen att skicka en väpnad styrka till FN:s mission i Liberia, UNMIL.

– Fredsavtalet från i höstas är en unik chans att få slut på den långvariga konflikten i Liberia som inneburit ett enormt lidande för civilbefolkningen och varit ett hinder för en fredlig utveckling i hela den västafrikanska regionen. FN-missionen har fått ett tydligt och omfattande mandat att stödja fredsprocessen i landet. Men för att FN ska lyckas med detta måste medlemsländerna ställa upp med kraftfulla bidrag, säger utrikesminister Laila Freivalds.

Regeringens avsikt är att bidra med ett mekaniserat skyttekompani på högst 240 personer som ska ingå i den irländska bataljonen som redan är på plats i Liberia. Den svenska styrkan kommer därmed att ingå i UNMIL:s styrkereserv, vilket bland annat innebär att svenskarna kommer att vara med och bana väg för de mer stationära trupperna som ska etableras ute i landet. I styrkans uppgifter ingår även att bevaka och skydda FN:s och humanitära organisationers verksamhet samt skydd av civila.

– En svensk insats är ett viktigt bidrag till FN:s ansträngningar för en fredlig utveckling i landet. Den sänder även en tydlig signal om Sveriges fortsatt starka engagemang för förebyggande och hantering av konflikter i Afrika, säger försvarsminister Leni Björklund. FN:s önskan är att det svenska förbandet ska vara på plats före februari månads slut. När samtliga 15 000 personer i FN-styrkan är på plats under våren kommer UNMIL vara FN:s största pågående fredsbevarande insats.

Sedan i höstas deltar Sverige med fyra stabsofficerare och sex civilpoliser i UNMIL. Sverige är även en av de största enskilda humanitära biståndsgivarna till Liberia och bidrog 2003 med 26 miljoner kronor. Sverige bidrar också till arbetet att mobilisera resurser till Liberias återuppbyggnad genom aktivt deltagande i förberedelserna för den givarkonferens om Liberia som kommer att hållas den 5–6 februari 2004. Kabinettssekreteraren Hans Dahlgren är EU-ordförandeskapets särskilde representant för Mano River-unionen, och har därigenom spelat en aktiv roll i ansträngningarna för fred i Liberia.

Anders Hagquist
Pressekreterare, UD
08-405 15 82
070- 314 57 00

Magnus Edin
Politiskt sakkunnig, FÖ
08-405 25 66
070-220 09 53

Katarina Clifford
Deps, UD
08-405 56 66
0736-84 94 84

Bengt Svensson
Överste, FÖ
08-405 27 35

Maria Håkansson
Redaktör, UD
08-405 15 82
0708-66 84 91