Ungdomsstyrelsen

SVENSK-TURKISKT ERFARENHETSUTBYTE I KRISTINEHAMN KRING UNGA FUNKTIONSHINDRADE

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:07 CEST

Svenska och turkiska ungdomsmyndigheter fortsätter sitt erfarenhetsutbyte 21-23 april i Värmland. Det ungdomspolitiska samarbetet har pågått sedan 2008 och i denna del av projektet ligger fokus på ungas arbetsmarknad, den här gången med inriktning på unga funktionshindrade. I Kristinehamn, årets ungdomskommun 2007, möts nu politiker, tjänstemän, unga och arbetsförmedlare från båda länderna.Det turkisk-svenska projektets syfte är att öka kunskaperna om ungas levnadsvillkor i respektive land och att öka ungas delaktighet i samhället, bland annat för att förbereda att Turkiet kommer med i EU. Turkiska och svenska politiker liksom arbetsförmedlare från båda länderna och Arbetsförmedlingen Unga funktionshindrade i Stockholm finns med på konferensen i Kristinehamn. Även Kiruna kommun deltar liksom representanter från flera arbetsmarknadsprojekt.

- Även om Turkiet och Sverige skiljer sig åt, eller kanske just därför, har vi mycket att lära av varandra, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör. Ungdomsarbetslösheten är ett bekymmer i båda länderna och vi har olika sätt att angripa problemet. Turkiet är till exempel särskilt bra på entreprenörskap och att se till att skolor och näringsliv knyter täta kontakter till nytta för ungdomarna. Värden för mötet Kristinehamn är svenska mästare på tillväxt och entreprenörskap. Kommunen arbetar dessutom bra med arbetslösa unga, med och utan funktionshinder, för att få in dem på arbetsmarknaden.

- Vi är med i samarbetet därför att ungdomarna är vår framtid, säger Jane Larsson som är kommunfullmäktiges ordförande i Kristinehamn. Att möta kollegor och unga från Turkiet öppnar våra ögon både för hur ungdomar har det här hemma och i Turkiet. Samarbetet med Ungdomsstyrelsen innebär dessutom mycket för oss kunskapsmässigt. Kontakten med Turkiet är en nyttig kulturchock där vi bland annat har insett att de samhällsresurser som finns, till exempel för funktionshindrade, i Sverige inte är självklara där. Nu ska vi visa allt vi har på kort tid: skolor, arbetsförmedlingar och kommunens egen grupp som arbetar för långtidsarbetslösa ungdomar.

Tisdag den 21 april arrangeras en pressträff. Journalister och fotografer kan möta bland andra Jane Larsson och andra politiker, unga och tjänstemän.

Tid: 21.4 Kl 10
Plats: Kristinehamns Folkets Hus/Grand Konferens, Västerlånggatan 18
(lokal: Rotundan)


Mer information om Ungdomsstyrelsens turkisk-svenska samarbete:
http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/1,2070,1524,00.html

Ring gärna Malin Engstedt, pressekreterare
tel 070-663 39 18, malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se
Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.