Folk och Försvar

Svensk underrättelsetjänst och din integritet - ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar tillsammans med Kristdemokraterna

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:13 CET

Varmt välkommen till ett seminarium om balansen mellan en effektiv och fungerande underrättelsetjänst och det demokratiska samhällets krav på integritet för den enskilde individen.

P R O G R A M

Moderator: Generalsekreterare Lars Ekeman, Folk och Försvar

09.00 Inledning
Partiledare Göran Hägglund

09.20 Svensk underrättelsetjänst: Ett historiskt perspektiv inför framtiden
Wilhelm Agrell, Lunds universitet

09.55 Underrättelsetjänst och integritet
Anne Ramberg, Advokatsamfundet

10.30 Kaffe med smörgås

11.00 Underrättelsetjänsten– hur ska den organiseras och bedrivas?
Klas Bergenstrand SÄPO, Ingvar Åkesson FRA, Håkan Pettersson MUST, Thord Modin Rikskriminalpolisen

12.00 Politisk debatt
Tone Tingsgård (s), Erling Wälivaara (kd), Beatrice Ask (m), Peter Althin (kd)

13.00 Slutord
Partiledare Göran Hägglund

Anmälan görs via www.kursanmalan.nu/integritet. Vid frågor kontakta Lena Bartholdson, Folk och Försvar, tel: 08-613 49 25 alt. e-post: lena.bartholdson@folkochforsvar.se.