Hälsans nya verktyg

Svensk uppfinning ger stora besparingar inom vården – 100 000 kronor per patient och år enligt engelsk studie

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 08:09 CEST

PharmaCell är företaget från Motala, som utvecklat den intelligenta medicindosan Careousel, som påminner när det är dags att ta sin medicin. Under förra hösten levererades 500 medicindosor till England för att ingå i ett pilotprojekt. Nu har det första testresultatet presenterats. Det visar att användningen av medicindosan innebär mycket stora besparingar - såväl ekonomiska som sociala. Resultatet kan betyda ett stort genombrott för PharmaCell.

Pilotprojektet drivs av den stora apotekskedjan Boots, en statlig myndighet och PharmaCells återförsäljare Pivotell Ltd. Man har följt tio personers vårdbehov under ett års tid, där Careousel använts under halva försöksperioden. Den första rapporten visar att man, enbart på dessa tio personer, har sparat närmare en halv miljon svenska kronor på sex månader. Besparingarna handlar om färre besök av vårdpersonal och färre ambulansutryckningar samt minskad vårdtid på sjukhus på grund av felmedicinering. Dessutom mår användarna bättre och kan leva ett mer självständigt liv.

– Vi har naturligtvis vetat om att vår produkt innebär besparingar, men inte att de var så stora som resultatet visar. Den här studien kommer att fortsätta i större skala och under våren 2011 räknar vi med att kunna presentera det slutliga resultatet, säger Ingemar Hägerbro, en av grundarna till PharmaCell.

Den dosa som nu testas i England är den tredje generationen från PharmaCell. I systemet som testas är Careousel försedd med en engångskassett som skickas färdigfylld från apoteken. Om hela studien faller väl ut kan Careousel-lösningen få genomslag inom hela medicindistributionen i Storbritannien.

– Storbritannien är vår största marknad och därnäst kommer USA. Sedan finns vi, via representanter, i andra länder som exempelvis Frankrike och Japan. Här i Sverige säljer vi en del till landstingen, men än så länge har några större tester, i den omfattning som den som nu pågår i England, inte genomförts. Vi hoppas förstås att studien i England kan leda till ett genomslag även på hemmamarknaden, säger Ingemar.

Fjärde generationen

Under året har en fjärde generation lanserats, Careousel GSM. Den är försedd med en GSM-modul som gör att man kan programmera den direkt från en webbsida. Sedan påminner dosan dag efter dag med en larmsignal när det är dags att ta sin medicin. Via en server skickar dosan information via sms eller e-post till vårdgivare eller anhöriga om användaren glömt att ta sin medicin.

Test och utmärkelse i Sverige

Under våren testades Careousel i testmiljön ”Hälsans nya hem” som drivs av den östgötska tillväxtsatsningen Hälsans nya verktyg. Även där med goda resultat. Såväl användare som anhöriga och vårdpersonal såg många fördelar med produkten. Dessutom utsågs Careousel till månadens hjälpmedel i juni av Hjälpmedelsinstitutet.

– Hälsans nya verktyg har varit oss behjälpliga genom åren, bland annat genom värdefulla kontakter. Vi fick exempelvis visa upp vår produkt vid ett seminarium på ambassaden i Washington tidigare i år, säger Ingemar.

 

För ytterligare information kontakta:

Ingemar Hägerbro, PharmaCell AB

0705-78 90 65, info@pharmacell.se

www.pharmacell.se

 

Sven Ehn, vd Hälsans nya verktyg

0734-17 69 91, sven.ehn@halsansnyaverktyg.se

www.halsansnyaverktyg.se

 

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas.