Svenska institutet

Svensk utställning vårens stora i Paris

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 15:11 CET

Foto: Patrik Johansson


Voices - Contemporary Ceramic Art from Sweden är vårens stora utställning på Centre culturel suédois i Paris, Sveriges enda kulturhus utomlands. Den är producerad av Svenska institutet i nära samarbete med Galleri IngerMolin.

Voices visar arbeten av tio konsthantverkare, valda ur olika generationer. De har vitt skilda språk och förhåller sig på olika sätt till den keramiska traditionen. Vad som förenar dem är styrkan och egenarten i deras respektive arbete, deras starka individuella röster.

"Bara något så starkt som klätterrep förmår hålla ihop den samtida kermiken. Den vill åt alla håll. Den vill skulptur, poesi, happening, installation, kommunikation, revolution, helst allt på samma gång. Och det finns i stort sett ingenting som kan hålla denna vilja tillbaka," skriver Sara Danius, författare till boken Voices/Röster med bilder av Patrik Johansson (Carlsson Bokförlag).

I utställningen ingår Kennet Williamsson, AnnaSofia Mååg, Renata Francescon, Eva Hild, Per B Sundberg, Mårten Medbo, Kjell Rylander, Gustaf Nordenskiöld, Pontus Lindvall och Frida Fjellman. Deras arbeten spänner över ett brett fält, från en klassisk skulptural tradition till starka urbana uttryck, influerade av street art och graffiti. De är självklara representanter för den dynamik som utmärker den samtida keramiska konsten.

Voices - Contemporary Ceramic Art from Sweden visas på Centre Culturel Suédois från 2 februari till 29 april.

För mer information kontakta Anna Maria Svensson, Svenska institutet, annamaria.svensson@si.se eller Gunilla Norén, Centre culturel suédois, gunilla.noren@ccs.si.se
Pressbilder finns på Image Bank Sweden www.sweden.se/voices Log in: voices / sweden