Primelog Software AB

Svensk verkstadsindustri – överlever den bortom år 2020?

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 08:05 CET

I sin senaste marknadsrapport visar företaget UnitedLog på de stora utmaningar som den europeiska och svenska verkstadsindustrin står inför för att överleva efter år 2020. Rapporten innehåller även exempel på hur svenska storföretag agerar för att hantera den ökande globala osäkerheten.

 

UnitedLog som är ett ledande nordiskt specialistföretag inom supply chain och logistik har publicerat sin senaste marknadsrapport. Denna gång är det framtiden för den europeiska och svenska verkstadsindustrin som har undersökts.

I rapporten där man speciellt tittar på trender, möjligheter och utmaningar ur ett supply chain perspektiv har UnitedLog identifierat ett antal områden som företag måste fokusera kring för att vara framgångsrika.

Rapporten innehåller även exempel på kunduppdrag som visar på möjligheterna att bygga upp ett effektivt och framgångsrikt beslutstödssystem för sin globala försörjningskedja.

Hela rapporten skickas ut som en kostnadsfri service till UnitedLog´s kunder och inom kort kommer det även att gå bra att ta del av rapporten på hemsidan www.unitedlog.com .

UnitedLog är en ledande oberoende leverantör av globala logistiklösningar för företag i norra Europa.

Vi hjälper våra kunder att utveckla och få kontroll över sina globala varuflöden för att uppnå lägre kostnad och bättre tillförlitlighet.  

Vår kompetens inom logistik och vår egenutvecklade logistikmjukvara DCIX är de främsta anledningarna till att våra globala kunder, stora och ledande företag inom sina respektive branscher,  har valt oss som leverantör.

UnitedLog bedriver verksamhet i egen regi och genom partnernätverk i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget ägs och drivs av grundarna tillsammans med institutionella och privata investerare.

Mer information finns på www.unitedlog.se