Svensk Vindkraftförening

Svensk Vindkraftförening delar ut årets vindkraftpris till Energiminister Ibrahim Baylan

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2016 14:45 CEST

I samband med Svensk Vindkraftförenings stämmodag 2016 och tillika 30 års-jubileum delades Årets Vindkraftpris ut. Av tradition utses vid årsstämman varje år en person eller organisation som gjort en särskild insats för att främja vindkraften. I år tilldelades priset Energiminister Ibrahim Baylan, för sitt engagemang för förnybart i Sveriges energiförsörjning.

Motiveringen från Svensk Vindkraftförening i sitt val av vinnare:

Ibrahim Baylan har sen han tillträdde som energiminister på ett tydligt och engagerat sätt tagit ett fast grepp om den svenska energipolitiken. I egenskap av ordförande i Energikommissionen har han åter satt fokus på en bred politisk överenskommelse där samtliga politiska partier är representerade såväl som industri och företagarsidan.

Video

____________________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening är främst en ägarförening men öppen för alla, bland våra medlemmar finns både privatpersoner, leverantörer och projektörer mfl. Förening har mer än 30 års erfarenhet av vindkraft och har cirka 1500 medlemmar. Föreningen ger årligen ut Sveriges största branschtidning; Tidningen Svensk Vindkraft och arrangerar Winterwind International Wind Energy Conference.

Swedish Windpower Association is primarily an association for owner but open to all, among our members are both private persons, suppliers and developers etc. The association has more then 30 years of experience and has approx. 1 500 members. The association organizes annually Winterwind International Wind Energy Conference.