Svensk VVS Support

Svensk VVS Support utmanar branschen

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 12:31 CET

Det är inte lätt om man någon gång dom senaste åren som svensk konsument köpt en luftvärmepump, på marknaden finns ett antal billiga fabrikat som inte är konstruerade för nordiska förhållanden vilket får till följd att man inte får ut den värme som behövs under de kalla månaderna här uppe i Norden.

Dessutom har ett flertal av dom stora företag som sålt tusentals uppvärmningssystem till svensk konsument gått i konkurs eller avvecklat verksamheten, ett antal installations och serviceföretag har även dom följt i samma fotspår. Man kan summera marknaden med att det är många som vill sälja luftvärmepumpar samt andra uppvärmningssystem, ett namnunderskrift på avbetalningsavtalet är det man prioriterat för kund.Tyvärr är det få som bryr sig om kundens behov efter köpet, man informerar inte om service eller underhåll där följden blivit att ca 70% av alla luftvärmepumpar som köps av konsument går sönder inom fem år när livslängden egentligen skall vara ca 10 år vid god skötsel, självklart är detta bra för företag som är verksamma inom försäljning samt installation av uppvärmningssystem mot konsument då man kan sko sig på konsumentens bristande informationsunderlag.

Vardaglig support är även det väldigt sällsynt i branschen, ofta kommer vi i kontakt med kunder som köpt luftvärmepump av en sk "energirådgivare" som kommit på hembesök, efter undertecknat kontrakt ofta på plats utan någon betänketid har kunder haft svårt att få kontakt med säljare med frågor samt funderingar, ofta är det enkla frågor ang den inköpta produkten men då många företag är mer fokuserade på att jaga nya kunder än att hjälpa befintliga blir det svårt för kunden att få hjälp.

När produkten har gått sönder och man måste köpa nytt då är det självklart många som vill hjälpa till....

Vi på Svensk VVS Support vill ge våra kunder en helhetslösning vad gäller underhåll, support, samt assistans i alla ärenden vad gäller uppvärmningssystem, vår telefonsupport är varje dag bemannad med kompetent personal som hjälper kunder som ringer in och har problem, vi hjälper dig med underhåll samt assistans om du drabbas av driftstopp eller annan problematik. Det är viktigt för dig som kund att veta var man ska vända sig för trygg hjälp.

Svensk VVS Support finns till för dig som kund.

Med vänlig hälsning

Svensk VVS Support Kundservice.