Profits and People PTY LTD

Svenska affärsmetoder och företagmoral - populärt i Oceanien

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 03:18 CEST

 

Skandinaviska produkter har länge varit populära i Australien och Asien, men nu värderas också våra affärsmetoder och företagmoral allt högre. Det visar en färsk undersökning som gjorts av företaget Profits and People i Australien.

Undersökningen baseras på intervjuer med Australiensiska företagsledare och visar att framförallt unga människor anser att god företagsetik är mycket viktigt för dem som konsumenter. Men det finns även ett ökat allmänt intresse för att varor ska framställas med hänsyn till människa och miljö, vilket troligen kommer att påverka den framtida konsumtionen i regionen.

Våra svenska och skandinaviska produkter har under senare år blivit allt populärare i Oceanien och associeras med kvalitet, innovation och bra design. Australiensiska företagare har noterat en skillnad mellan svenska och till exempel amerikanska affärsmetoder, där de amerikanska metoderna varit ledande under många år. Även före den globala finanskrisen var amerikanska affärsmetoder synonymt med girighet, till skillnad från det svenska sättet att bedriva affärer som anses pålitligare och visar mer respekt för individen. I synnerhet nu när många länder i världen drabbats av finanskrisen, har intresset för god affärsetik blivit allt viktigare.

- Jag rekommenderar verkligen svenska företag att passa på och positionera sig på den Australiensiska och Asiatiska marknaden, för att dra nytta av den positiva vändningen i ekonomin som förväntas mot slutet av 2009. Våra svenska företag och produkter behöver marknadsföras hårdare i Australien och Asien som ännu är ganska outnyttjade marknader, väl lämpade för skandinaviska produkter och företag, berättar Peter Karlsson, vd för Profits and People.

För mer information kontakta:

Peter Karlsson, vd

Profits and People Pty Ltd

+61 2 9999 6284

www.profitsandpeople.com.au

pkarlsson@profitsandpeople.com.au

Australien

Profits and People är ett managementkonsultbolag med starkt fokus på att förstå människor och kulturer. Vi fokuserar också på processer och system med målet att effektivisera arbetet och skapa bra och trivsamma arbetsplatser för de anställda. P & P erbjuder dynamiska och innovativa lösningar för vardagliga problem som det moderna företaget möter. Vi arbetar med företag inom den privata och offentliga sektorn.(http://www.profitsandpeople.com.au)