Svenska Akademien

Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2003 09:00 CEST

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anna-Malin Karlsson och Benjamin Lyngfelt sitt stipendium till yngre språkforskare. Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 40 000 kronor per person. 2002 års mottagare av stipendiet var Inger Lindell och Bo-A. Wendt.

Anna-Malin Karlsson är född 1969 och bosatt i Stockholm. Hon blev fil. dr 2002 och är verksam som vikarierande lektor vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

Verk i urval
Skrivet ungdomsspråk, finns det? Om datorchatt och internauter // Ungdomsspråk i Norden. Stockholm 1997
Textnormer i och utanför skolan – att skriva insändare på riktigt och på låtsas // Svenskans beskrivning 22. 1997
Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga hemsidan. Diss. Stockholm 2002

Benjamin Lyngfelt är född 1968. Han blev fil. dr i Göteborg 2002 och är nu lektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Verk i urval
Meningslängd och satskonnektion i Dagens Nyheter 1965–1994. 1995
Subjektsregeln – en subjektiv regel? // Vad menar dom egentligen?. 1997
Vad menas med grammatiskt korrekt? // Kriser och förnyelser. 1998
Bisats eller satsförkortning? En jämförelse mellan svenska och engelska utifrån Givóns bindningshierarki. 2001
Kontroll i svenskan. Den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt. Diss. Göteborg 2002