Svenska Akademien

Svenska Akademiens svensklärarpris 2003

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 09:00 CEST

har tilldelats Solveig von Börtzell (Stockholm), Monica Ekenvall (Göteborg) och Annette Ewald (Simrishamn).

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. De senaste årens mottagare av priset har varit 2000 Mats Holmén, Lena Hultgren och Inger Norberg, 2001 Kerstin Bergöö, Lars Burstedt och Lena Zeijlon samt 2002 Rolf Bjelm, Else-Marie Gullberg och Anita Welin Clarhäll.

Prisbeloppet är 25 000 kronor.

Solveig von Börtzell är lärare i svenska och i svenska som andraspråk vid Rinkebyskolan, där hon varit verksam i drygt 30 år. Hon är sedan många år också handledare för lärarstudenter.

Monica Ekenvall är adjunkt vid Frölunda gymnasieskola, där hon undervisar i svenska, engelska och retorik. Hon är också verksam som utbildningsledare i svenska vid Lärarhögskolan i Mölndal.

Annette Ewald har varit mellanstadielärare men arbetar numera med litteraturdidaktiska frågor i form av expert- och utredningsuppdrag, doktorandstudier och anställning som universitetsadjunkt i svenska.