Försvarsdepartementet

Svenska anmälningar till EU:s militära styrkeregister

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 14:57 CET

Sverige anmäler militära förband till tre styrkeregister: FN:s, EU:s och Partnerskap för freds styrkeregister. Avsikten är att förbanden ska på plats i ett krisområde kunna lösa alla så kallade Petersbergsuppgifter; humanitära, fredsbevarande samt fredsframtvingande insatser.

I varje enskilt fall, där insats av något av förbanden övervägs, ägs beslutsrätten av om så ska ske av Sverige suveränt.

Första gången Sverige anmälde militära förband till EU:s styrkeregister var 2000 och nya beslut fattades 2001 och 2003.

I syfte att öka unionens förmåga att genomföra mer krävande krishanteringsinsatser beslutade Europeiska rådet i juni 2004 om nya målsättningar. Nu har regeringen beslutat om anmälningar av svenska militära förband till EU:s styrkeregister enligt Headline Goal 2010 och den Requirements Catalogue 05 som fastställdes av Rådet i november 2005.

Följande förband anmäls till EU:s styrkeregister med 30 dagars beredskap:

- Specialförband (ny anmälan)
- Mekaniserat kompani från 1 januari 2007 (ny anmälan)
- Ledningsresurs, stabsofficerare med bland annat kompetens för civilmilitär samverkan
- Militära observatörer
- Mekaniserad bataljon
- Ingenjörkompani med ammunitions- och minröjningsförmåga
- Militärpolisförband
- NBC-insatsstyrka
- Artillerilokaliseringsradargrupp
- Jägarpluton
- Korvettförband, med 2 korvetter av alternerande Stockholms och Göteborgs-klass, med ett stödfartyg
- Sjöminröjningsförband, två minfartyg av Landsortklass och och ett ledningsfartyg
- Ubåtsförband, en ubåt samt en landburen stödenhet
- Flygförband, åtta JAS 39 Gripen med spanings-, luftförsvars- och markmålsbekämpningskapacitet
- Flygförband, fyra Tp 84 Hercules med transport- och sjuktransportförmåga
- Signalspaningsflygplan S 102B, nationell resurs med basering i Sverige

Följande förband anmäls till EU:s styrkeregister med 90 dagars beredskap:
- Mekaniserad bataljon (ny anmälan)
- Stridsvagnskompani med transportpluton från 1 januari 2008 (ny anmälan)
- Luftvärnspluton från 1 januari 2008 (ny anmälan)
- Flygbasförband från 1 januari 2007 (ny anmälan)


Kontakt:
Toni Eriksson
Pressekreterare hos Leni Björklund
08-405 25 15
070-227 92 12
toni.eriksson@defence.ministry.se

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
dennis.abrahamsson@defence.ministry.se

Björn Nilsö
Militärsakkunnig
08-405 25 78