Skogsindustrierna

Svenska bedömer fransk träarkitektur

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 10:25 CEST

Arkitekten Rahel Belatchew Lerdell deltar som enda utomfranska expert i juryn för den franska arkitekturtävlingen Les Totems. Syftet med tävlingen, som är ett samarbete mellan Skogsindustrierna i Sverige och systerorganisationen CNDB i Frankrike, är att öka franska beslutsfattares intresse för modern träbyggnadsteknik och klimatvänligt byggande. De vinnande byggnaderna offentliggörs den 26 november i Paris.

"Idag när det har blivit allt viktigare att ta hänsyn till miljön ter sig trä som ett självklart alternativ, säger Rahel Belatchew Lerdell. I Frankrike har man länge integrerat limträ i konstruktioner, och idag kan man se hur trä får en allt mer framträdande roll i olika projekt. Det ska bli intressant att ta med svensk erfarenhet inom träbyggnation in i juryarbete."

"Val av byggnadsmaterial är lika viktigt i Frankrike som i Sverige", säger Jan Söderlind, direktör för internationella träprogrammet vid Skogsindustrierna och ordförande i promotionkampanjen Le bois c'est essentiel. "Den franska regeringen har beslutat att minska CO2-utsläppen till en fjärdedel av de nuvarande och byggsektorn är särskilt viktig då den står för 23 procent av CO2-utsläppen i Frankrike."

Arkitekttävlingen Les Totems riktar sig till regionala beslutsfattare. Vinnare utses i sex kategorier, bl.a. arkitektur, miljö och teknik. Den prominenta juryn, bestående av arkitekter, politiker och journalister, utser vinnarna vid borgmästarmässan Salon des Maires et des Collectivités locales den 26 november i Paris. Den välbesökta mässan arrangeras vart fjärde år, för nyvalda borgmästare samt regionala myndigheter i Frankrike.

Les Totems - juryn
Jourda Françoise Hélène, arkitekt, juryns ordförande
Belatchew Lerdell Rahel, arkitekt
Berge Régis, arkitekt
Brasillie Mathilder, arkitekt, journalist
Charlot Antoine, regionalansvarig Agenda 21
Duverger Nicolas, chef CAUE Loire-regionen
Fontan José, chef CSTB
Gauzin Müller Dominique, arkitekt, journalist
Geoffroy Guy, ordf. EcoMaires (miljö-borgmästare)
Justman Eric, arkitekt, journalist
Lajus Pierre, arkitekt Leloup Michelle, journalist
Pellisard Jacques, ordf, franska borgmästarnas förening

De nominerade byggnader finns på http://totems.bois.com/nomines.

För ytterligare information om kampanjen, se www.bois.com (franska) eller kontakta:
Johanna Blom, informationsansvarig - trä, tfn 08-762 72 77, johanna.blom@skogsindustrierna.org
För mer information om Rahel Belatchew Lerdell, se www.rbarkitektur.se eller kontakta:
Rahel Belatchew Lerdell, tfn 08-558 014 14, rahel@rbarkitektur.se