Svenska Bostadsfonden

SVENSKA BOSTADSFONDEN FÖRSTÄRKER SIN POSITION PÅ DEN SVENSKA FASTIGHETSMARKNADEN

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 08:51 CEST

I takt med ett kraftigt ökat inflöde av kapital förstärker Svenska Bostadsfonden sin organisation med rekryteringar på flera nyckelpositioner.

Ny ekonomichef för Svenska Bostadsfonden är Anna-Britta Bergman. Anna-Britta har tidigare bland annat arbetat som CFO/koncernekonomichef för AB Havsfrun och KIBI Software Solutions.

Tommy Persson, med lång erfarenhet av ledande positioner inom såväl allmännyttig som privat fastighetsförvaltning, har utnämnts till ny fastighetschef. Tommy kommer närmast från Sundbybergs kommunala fastighetsbolag där han verkade som marknadsområdeschef. Dessförinnan arbetade han för SSF Real Estate AB som fastighetschef.

Peter Ahlås blir ny medlem i Svenska Bostadsfondens Advisory Board och kommer att förstärka företagets relationer med brittiska investerare på plats i London. Peter har tidigare varit styrelseordförande för HSBC Shipping Services Ltd.

Förutom dessa nyckelrekryteringar har Svenska Bostadsfonden även anställt ytterligare personal inom områdena analys och fastighetsskötsel.

- Svenska Bostadsfonden har haft en mycket god tillväxt de senaste åren och dessa rekryteringar gör att vi har möjlighet att växa ytterligare med bibehållen kvalitetsnivå, säger Lars Swahn, VD för Svenska Bostadsfonden.

Svenska Bostadsfonden erbjuder institutioner, företag och privatpersoner möjlighet att investera i hyresfastigheter i svenska tillväxtorter. Tack vare marknadens stabila och reglerade struktur har investering i hyresfastigheter de senaste 20 åren utvecklats bättre än börsen samtidigt som aktier och andra fastighetsslag haft en betydligt högre risknivå. Svenska Bostadsfonden förvaltar i dagsläget 1 200 lägenhet om totalt 100 000 kvadratmeter fördelat på 8 orter och har över 1 miljard kronor under förvaltning.

För mer information vänligen kontakta någon av följande personer:
Lars Swahn, VD Svenska Bostadsfonden, tel: 08 667 10 50, e-post: lars.swahn@svenskabostadsfonden.se
Ingmar Rentzhog, marknadsföringsansvarig, tel: 08-440 82 42, e-post: ingren@lkc.se