Noretron AB

Svenska bostäder fortsätter satsa på förebyggande säkerhet för butiker

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 07:55 CEST

Under sensommaren har 25 butiker i stadsdelen Kärrtorp utrustats med det trådlösa ”bråklarmet” ATU från Key Innovations i Göteborg. Noretron Wireless på Lidingö har levererat och installerat systemet i butikerna på och runt torget i Kärrtorp Centrum.

Hot och våld är ett tilltagande problem inom detaljhandeln, där butiker ofta har ensamarbetare och långa öppettider. Idén med bråklarm, kommer ursprungligen från samverkan mot brott i villaområden, så kallad grannsamverkan. Här är det istället butikerna och butikssamverkan som står i centrum. Systemet är enkelt, lättinstallerat och billigt och ökar tryggheten och säkerheten för utsatt butikspersonal, jämfört med trygghetskameror som är både kostsamma, installationskrävande och dessutom kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Vid aktivering av larmet, överförs den utsatta butikens identitet trådlöst till alla andra butiker och visar i klartext på enheternas display från vilken butik eller person som larmet kommer. Med SMS-sändaren kan identiteten också vidarebefordras till 5 olika mobiltelefoner. I de fall då butikspersonalen inte befinner sig i närheten av en ATU-enhet, finns handenheter som tillbehör. Dessa kan bäras dolt i fickan eller i en snodd runt halsen.

”Vid rån eller överfall upphör spåren av förövarna oftast direkt utanför dörren till den drabbade butiken. Med detta system kan många butiker hjälpas åt att lämna uppgifter till centrumvärdar eller väktare, som sedan kan underlätta arbetet för tillkallad polis. Systemet bidrar till att skapa en tryggare miljö för både personal och kunder samtidigt som förövarnas chans att undgå upptäckt minskar”, säger Thomas Högler på Noretron Wireless.

För mer information om systemet, kontakta: 
Svenska Bostäder
Stefan Marcus, tel. 08-508 367 45

eller

Noretron Wireless
Thomas Högler, tel. 08-5511 9390

Noretron Wireless med säte på Lidingö, är en del av finska Noretron Group som arbetar inom kommunikation, komponenter, mätinstrument, video och audio. Noretron Group består av ca 40 anställda och har en omsättning på 120 Mkr med god lönsamhet. 2009 startades ett nytt affärsområde inom Noretron Group, Noretron Wireless med inriktning på trådlösa säkerhetsprodukter och M2M-kommunikation. Noretron Wireless är distributör av trådlös M2M-maskinvara och bedriver tillhörande konsultverksamhet.