KTC Koncernen

Svenska bostäder styr värme efter inomhustemperatur

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 10:00 CET

Svenska Bostäder har valt energieffektiviseringsföretaget KTC för att leverera produkter och tjänster för att mäta 3 000 inomhustemperaturer och justera värmestyrkurvan, via det befintliga öppna bredbandsnätet. Referensgivarstyrning är en kostnadseffektiv lösning för att uppnå en minskad energiförbrukning och energikostnad med jämnare och förbättrat inomhusklimat som resultat för hyresgästerna.

Efter att testat i olika projekt att styra värmeproduktionen med olika typer av mättekniker, både utomhustemperaturgivare och trådlösa mätsensorer har nu Svenska Bostäder valt att mäta inomhustemperaturen via bredbandet. Svenska Bostäder säkerställer därmed en god inomhustemperatur oavsett utomhustemperatur och kan utnyttja gratisenergi som solen ger fastigheten under soliga vår- och höstdagar.

”Vi har flera goda exempel där mätning och styrning med hjälp av referensgivare gett en 5-7 % energibesparing. Faktisk inomhustemperatur är ett effektivt verktyg för att kunna utföra energibesparande åtgärder, samtidigt som komfortabel innemiljö upprätthålls. När förvaltningen nu vet i realtid inomhustemperaturen och historisk data är det enklare att erbjuda bra service i sin kommunikation med hyresgäster”, säger Louis Malmberg, projektledare på KTC Control AB.

KTC Control levererar den HBV-godkända HemNoden Light som förutom att vara en insamlingsenhet för temperaturmätaren, även gör lägenheten förberedd inför individuell mätning. När vattenmätning ska införas finns redan infrastrukturen på plats. Med smart information- och kommunikationsteknik sker driftsättningen snabbt via en mobilapplikation och temperaturmätaren ansluts till mätinsamlingstjänsten utan konfiguration i bredbandsnätet.

”Vi har tidigare investerat i ett modernt och miljövänlig IP-nätverk inom Svenska bostäder, som finns i alla fastigheter och lägenheter. Det kändes som en självklarhet att använda detta för mätning av rumstemperaturen.” säger Lars Olsson, som är projektledaren vid Svenska Bostäder

Kontakt

Louis Malmberg, Projektledare KTC Control AB, Louis.malmberg@ktc.se

Lars Olsson, projektledare Svenska Bostäder, lars.olsson@svenskabostader.se

Om KTC

KTC-koncernen består av produkt-, entreprenad- och tjänsteföretag. KTC erbjuder system, tjänster och applikationer för att enklare energieffektivisera fastigheter. Sedan mitten av 80-talet har KTC hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffektivisera genom att styra och övervaka fastigheter.

I koncernens ingår KTC Tech, KTC Control, Manodo, Weevio AMR, Clayster och Sandö El. Koncernen har över 115 anställda och verksamma över hela Sverige.

Om Svenska Bostäder

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets största bostadsföretag med drygt 25 000 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med drygt 4 000 lokaler i Stockholm.


KTC-koncernen består av produkt-, entreprenad- och tjänsteföretag. KTC erbjuder system, tjänster och applikationer för att enklare energieffektivisera fastigheter. Har sedan mitten av 80-talet hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffektivisera genom att styra och övervaka fastigheter. 

I koncernens ingår KTC Tech, KTC Control, Manodo, Weevio AMR, Clayster och Sandö El. Koncernen har över 115 anställda och verksamma över hela Sverige.