Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge Strömsholm Wången

Svenska Brukshästens Dag på Ridskolan Strömsholm

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 08:51 CEST

I Unghingstutbildningsprojektet med Jordbruksverket som initiativtagare bidrar RS Kuskutbildning till att ta fram välhanterade, välutbildade och vid avelsvärderingen förhoppningsvis godkända hingstar. Unghingstprojektets lyfts som en viktig faktor i att bevara de svenska raserna, men också i ledet att skapa fler arbetsmöjligheter. Den 5 oktober arrangeras Svenska Brukshästens Dag på Strömsholm som en rad av aktiviteter i projektet.

Den 5 oktober är det alltså dags för en av de åriga Unghingstrådgivningarna för de svenska brukshästraserna: Ardenner, Nordsvensk och Gotlandsruss att gå av stapeln på Utnäslöt på Strömsholm. I samarbete rasföreningarna står studenter vid Ridskolan Strömsholms Kuskutbildning som arrangörer och deltar också aktivt i några av hingstarnas förberedelser.

Utbildningen för de unga hästarna löper över en fyraårsperiod, för att kunna ge hingstarna en väl genomtänkt och beprövad grund i körning. Varje utbildningssteg anpassas efter hästens ålder och på Strömsholm finns nu 8 unga hingstar på plats på Utnästlöt. Det är hela 7, 1-åriga Nordsvenska hingstar samt en 2-årig Gotlandsrusshingst som med Kuskutbildningens studenter och lärare har påbörjat arbetet för att visas för hand. Träning av tömkörning har också påbörjats för att förberedda hästarna inför framtida uppgifter. Hingstarna ägs alla av olika hingstägare som utgör en viktig del i projektet.

Med Jordbruksverket som initiativtagare har Unghingstutbildningsprojeket startats med syfte att bevara våra svenska raser, där Ardenner, Nordsvensk och Gotlandsruss. Projektet skall bidra att ta fram välhanterade, välutbildade och vid avelsvärderingen godkända hingstar. Men vinsterna är fler. Genom RS Kuskutbildnings arbete med hästarna tas välutbildade körhästar fram, vilket är vad markanden efterfrågar. Välutbildade hästar, skapar ökade arbetsmöjligheter för fler inom brukshästsektorn.

– För att kunna arbeta som Brukshästkusk krävs utbildade hästar. Med en framtid som egen företagare är det också viktigt att jag kan utbilda mina framtida fyrbenta kollegor på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Att vara en del av detta projekt ger mig en god grund till den erfarenheten, säger Hans Lindström, studerande vid RS Kuskutbildning.

Ett viktigt datum i Unghingstprojektet är den 5 oktober, då Unghingstrådgivning går av stapeln på Utnäslöt på Strömsholm. Där visas både de hingstar som RS Kuskutbildning utbildar, men också flera andra. Dagen arrangeras av RS Kuskutbildning tillsammans med rasföreningarna för de svenska brukshästraserna. De unga hingstarna visas vid hand och bedöms. Utlåtande och rådgivning om fortsatt utbildning lämnas också.

Studenterna är med och arrangerar dagen som projektledare och har delat upp ansvarsområdena mellan sig. Linne Kärnqvist är en av dem som ansvarar för mässutställare och marknadsföring.
– Det är verkligen roligt att vara med och arrangera och utveckla evenemang som detta, ”Svenska Brukshästens Dag” på Strömsholm, och vi hoppas och tror att det kommer mycket folk som vill se och lära mer om hästar, säger Linnea Kärnqvist, studerande vid RS Kuskutbildning.

– Det blir mer än bara unghingstrådgivning och aktiviteter som skogskörning, prova-på-körning och möte med mässutställare är några av dem som sker under dagen. Vi vill att alla som besöker oss ska få med sig något hem, i form av kunskap, inspiration eller kanske bara en ny vän för livet, säger Linneas kurskamrat Emely Lönnberg.

Om RS Kuskutbildning
RS Kuskutbildning är en yrkeshögskoleutbildning för brukshästkörning.
Med brukshästkörning menas körning med häst inom jordbruk, skogsbruk, skötsel av parker och andra anläggningar, körhästens utbildning, turism och utflykter samt körning med olika typer av vagnar.
Det är en utbildning som är förberedande för entreprenörskap inom hästnäringen och i kursplanen ingår ämnen som företagsekonomi, hästkunskap och pedagogik.
Vill du veta mer? Besök gärna www.stromsholm.com

Riksanläggningen Strömsholm är Svenska Ridsportförbundets utbildningsanläggning och har en långvarig tradition inom svensk ridsport för utbildning av människor och hästar. Här ges utbildningar för ridlärare, hovslagare, brukskuskar och hästskötare samt sportutveckling för elitsatsande ryttare. På anläggningen finns olika skolformergenom universitet SLUs hippologprogram, Hästsportens Folkhögskola, yrkeshögskola och gymnasium. Spetskompetens inom hoppning och dressyr är viktiga, liksom inom pedagogik, hästhållning, anläggningsdrift, ledarskap samt FoU. Alla Riksanläggningarna (Strömsholm, Flyinge och Wången) har ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens framtida utveckling. Ridskolan Strömsholm har i dag 46 medarbetare och äger 115 hästar av de 260 som står på anläggningen. Kärnverksamheten är Utbildning & Sport. Ridskolan Strömsholm ägs till 91 % av Föreningen Ridskolan Strömsholm, vars två medlemmar är ATG och SvRF. Resterande 9% ägs av Hästnäringens Nationella Stiftelse.