Ledarna

Svenska chefer har för dåligt betalt!

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 08:47 CEST

Debatten om chefers ersättningar har kommit att handla om ett fåtal toppchefers löneutveckling i de största börsbolagen i stället för om lönerna för merparten av landets chefer. Exemplen på chefer med alltför låg lön är nämligen betydligt fler. Att analyser görs av chefers löner så som bland annat Förtroendekommissionen fått i uppdrag att göra, är välkommet. Fortsatta analyser kommer att bekräfta det vi inom Ledarna, Sveriges chefsorganisation, sedan länge känt till; att de allra flesta av Sveriges drygt 500 000 chefer har alltför låg lön.

I debatten om toppchefers löner framställs chefen som en girig typ med skyhög lön och en stor fallskärm. Den bilden är inte representativ för Sveriges chefer. Det finns naturligtvis exempel på höga chefer med extremt höga löner. En del gör skäl för sina höga löner. Andra gör det inte. I varje enskilt fall är det uppdragsgivarens ansvar att avgöra om ersättningen är skälig eller inte.

En representativ bild av chefen ger däremot den chefsbarometer som Ledarna tagit fram i samarbete med Temo. Barometern visar att 60 procent av Sveriges chefer tjänar mindre än 30 000 kronor i månaden och 90 procent tjänar mindre än 50 000 kronor. I genomsnitt tjänar den svenska chefen 31 900 kronor i månaden. Lönen ska ställas i relation till det ansvar och den arbetsbörda chefer har med i genomsnitt 47 timmars arbetsvecka och personal- och arbetsmiljöansvar för i genomsnitt 31 underställda.

Är en industriarbetare, den rådande jämförelsenormen, beredd att ta ett chefsjobb med sådana villkor?

Premien för att ta ett chefsjobb är låg. Den låga premien är ett resultat av en långvarig löneutjämningstradition och har inneburit att chefer är underbetalda. Ledarna anser att chefens lön ska spegla de resultat chefen uppnår och det ansvar han/hon har - inte dikteras av kollektivavtal. Den uppfattningen delar Ledarna med alltfler på chefsmarknaden och är grundtanken i den lönebildningsmodell, Ledaravtalet, som chefsorganisationen arbetat verkat för i över 10 år.

Svenska chefer, i privat som offentlig sektor, bör inse att de är starkt bidragande till sina verksamheters resultat. Cheferna måste inse sitt marknadsvärde och kräva ersättning därefter. Det skulle för de flesta chefer innebära högre lön.

Björn Bergman, ordförande Ledarna

För att komma till pressmeddelandet gå till följande länk: http://www.ledarna.se/portal/news.nsf/0/F0E2D37E050A750CC1256D8F0034134D