Svenska Dagbladet AB, SvD

Svenska Dagbladets resultat Q1 2004

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 16:32 CEST

SvD:s driftsresultat första kvartalet 2004 blev -2 MSEK, att jämföra med 1 MSEK föregående år.


Omsättningen minskade med 5% till 199 MSEK. Upplageintäkterna var 99 (86) MSEK och annonsintäkterna var 84 (106) MSEK. Minskningen av annonsintäkterna förklaras så gott som helt av bortfallet av fastighetsannonser. Driftskostnaderna var 201 (208) MSEK.

Upplagan blev totalt 194 500 exemplar per utgivningsdag, en ökning med 9 800. På den prioriterade Stockholmsmarknaden blev upplagan 133 300, 8 500 mer än förra året. Upplagan i Stockholm har ökat med 27% på tre år.

- Med tanke på vad som hänt på fastighetsmarknaden är vi nöjda med kvartalet, säger Svenska Dagbladets VD Gunnar Strömblad. Särskilt glädjande är att den mycket positiva upplageutvecklingen fortsätter.

Mer information finns på www.schibsted.no/investor_relations/

För ytterligare information kontakta:
VD Gunnar Strömblad tel 070-525 21 04
Chefredaktör Lena K Samuelsson tel 070-525 22 75.