Abbott

Svenska data: Tidig kombinationsbehandling bromsar reumatoid artrit

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 16:35 CEST

Studie på sju svenska sjukhus:
Tidig kombinationsbehandling bromsar reumatoid artrit

Sex av tio patienter med reumatoid artrit blir avsevärt bättre med tidig kombinationsbehandling med det klassiska reumatikerläkemedlet metotrexat och det nya biologiska läkemedlet Humira, i stället för enbart metotrexat. Det visar data som presenteras på den internationella läkarkongressen ACR (American College of Rheumatology) idag. Nedbrytningen av lederna bromsas och antalet svullna och värkande leder minskar betydligt.

Patienter från sju svenska sjukhus har deltagit i en tvåårig studie,
vars resultat presenteras idag (Karolinska, Huddinge, Sabbatsberg, Umeå, Uppsala, Mölndal och Västerås).

- Resultaten visar mycket tydligt att kombinationsbehandling
(Humira+Metotrexat) är överlägset behandling med läkemedlen var för sig. Vi ser dels en markant minskning av skadeutvecklingen vid
röntgenutvärdering, dels rent kliniska vinster som mindre smärta, färre antal svullna leder och bättre fysisk funktionsförmåga, säger docent Ronald van Vollenhoven, nordisk huvudprövare för studien.

Ovanligt höga mål
Data från fas III-studien, kallad Premier, visar att patienter med
nydebuterad reumatoid artrit reagerade mycket positivt på tidig
kombinationsbehandling med TNF-alfahämmaren Humira i kombination med metotrexat, jämfört med behandling med enbart metotrexat eller Humira. De positiva effekterna observerades redan två veckor efter den första behandlingen. Skillnaderna kvarstod under hela den tvååriga studien.

Kombinationsbehandlingen medförde väsentliga förbättringar av
sjukdomssymtom hos patienterna. Efter ett år hade 62 procent av de patienter som fick kombinationsterapi uppnått ACR50, jämfört med 46 procent av dem som enbart fick metotrexat och 42 procent av dem som enbart fick Humira.

ACR är ett mått på symtomlindring gällande bland annat smärta, antal svullna leder och fysisk funktionsförmåga. ACR50 innebär en 50-procentig förbättring av sjukdomssymtomen. Målet i Premier är ovanligt högt ställt, ACR50, i stället för det vanligare ACR20 (20-procentig förbättring).

Bromsar sjukdomen
Kombinationsbehandlingen bromsade sjukdomsutvecklingen hos sex av tio patienter. Det mäts med röntgen där läkaren bedömer röntgenologiska förändringar av benerosion och ledspringans storlek (Total Sharp Score, TSS).

Det skedde ingen röntgenologisk försämring alls hos 61 procent av de patienter som fick Humira plus metotrexat, jämfört med 45 procent av dem som enbart fick Humira och 34 procent av dem som enbart fick metotrexat.
Fortsättning på: http://www.lif.se/media/Pressmeddelande_LM/Abbott_04_10_19.asp