Evenemangstips

Svenska Dirigentpriset 2006: Sex unga dirigenter gör upp om slutsegern

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:30 CEST

I syfte att stödja svenska dirigenter med egen musikalisk identitet, goda ledaregenskaper och potential
att arbeta på högsta internationella nivå, arrangerar Stockholm Sinfonietta, Stockholms
Konserthus och Öhrlings PricewaterhouseCoopers för fjärde året i rad tävlingen Svenska Dirigentpriset
2006. Juryn har nu utsett de sex personer som gått vidare till semifinalen.
Tävlingen - Svenska Dirigentpriset 2006 - är öppen för svenska medborgare födda efter 1965. Syftet
är att stödja svenska dirigenter med egen musikalisk identitet, goda ledaregenskaper och potential att
arbeta på högsta internationella nivå. Vinnaren utses av en kvalificerad jury och förutom priset som
består av att få dirigera Stockholm Sinfonietta under en kommande konsert, erhåller vinnaren även ett
stipendium på 100 000 kronor.
De sex semifinalisterna är:
Olof Boman, född 1973
Fredrik Burstedt, född 1972
Per-Otto Johansson, född 1973
Miguel Gerardo Ramos, född 1968
Marie Rosenmir, född 1973
Samuli Örnströmer, född 1973
Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Vid semifinalen, som genomförs den 2 och 3
maj 2006, dirigerar de sex kandidaterna Stockholms Sinfonietta. Därefter kommer juryn att avgöra
vilka tre personer som kvalificerar sig till den avslutande finalen.
Kronprinsessan Victoria delar ut priset
Finalen äger rum den 4 maj 2006 vid en offentlig konsert med Stockholm Sinfonietta i Stockholms
Konserthus. Solist under konserten är Staffan Scheja. Vinnaren av Svenska Dirigentpriset 2006 kommer
att motta priset av HKH Kronprinsessan Victoria.
- Ledarskapsfrågorna är viktiga för näringslivet, säger Staffan Sundkvist, partner inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers. Det handlar ofta om att få ett stort antal starka indiviualister att samverka
för att hitta harmonin i den gemensamma organisationen. En dirigent som kan entusiasmera sin
orkester kan uppnå fantastiska resultat. Årets startfält i tävlingen Svenska Dirigentpris är väldigt
starkt, och innehåller starka personligheter och olika ledartyper. Finalen kommer därför att bli
mycket spännande.
Pressmeddelande
2006-03-29
1 (2)
- Genom att arrangera tävlingen vill vi stimulera nyrekryteringen av svenska dirigenter, säger
Anders Kimby, huvudansvarig, Stockholm Sinfonietta. Det finns redan ett flertal olika solistpriser,
men detta är det enda svenska dirigentpriset. Under de fyra år som vi arbetat med Svenska Dirigentpriset
har vi sett en fantastisk utveckling. Konkurrensen har hårdnat betydligt och vi har i år
haft ett stort antal högt kvalificerade sökande. Det kommer att bli en väldigt oförutsägbar final.
Svenska Dirigentprisets Jury 2006:
Daniel Börtz, tonsättare - Kungl. Musikaliska Akademien
Stefan Forsberg, VD, Stockholms Konserthus
Sonny Jansson, dirigent - Svenska Dirigentföreningen
Kent Jonsson, solotrumpetare, Stockholm Sinfonietta
Anders Kimby, violinist, Stockholm Sinfonietta
Bernt Lysell, konsertmästare, Stockholm Sinfonietta
Lawrence Renes, dirigent
Cecilia Rydinger Alin, dirigent, lektor - Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Staffan Sundkvist, skattejurist/partner, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Stephan Tolstoy, juryns ordförande, auktiserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Hans Vainikainen, dirigent, vinnare av Svenska. Dirigentpriset 2005
Svenska Dirigentpriset är ett samarbete mellan Stockholm Sinfonietta, Stockholms Konserthus och
Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
För ytterligare information kontakta:
Staffan Sundkvist, partner med ansvar för musiksponsring, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel 019-7661872, mobil 0709-291872, staffan.sundkvist@se.pwc.com
Anders Kimby, huvudansvarig, Stockholm Sinfonietta
Tel 08-755 55 20, mobil 070-849 33 12, kimby@sinfonietta.se
Stefan Forsberg, konserthuschef, Stockholms Konserthus
Tel 08-786 02 20, mobil 070-786 02 50, stefan.forsberg@konserthuset.se
Fakta om Stockholm Sinfonietta:
I orkestern ingår mellan 30 och 40 utvalda musiker från Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm, Sveriges Radios
Symfoniorkester, Göteborgs Symfonikerna och Kungliga Hovkapellet. Den inhemska och internationellt framgångsrika
Stockholm Sinfonietta har sedan starten 1980 uppmärksammat unga lovande dirigenter och givit dem möjlighet till verksamhet
och debut.
Fakta om Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med kontor på drygt 125 orter
och 3 000 medarbetare. De 50 000 kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och
medelstora, främst lokala, företag samt den offentliga sektorn. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning,
riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers
ingår i PricewaterhouseCoopers med fler än 130 000 medarbetare. Därigenom kan koncernen erbjuda kompetens och nätverk
i 148 länder världen över.
Fakta om Konserthuset
Stockholms Konserthus är med Kungliga Filharmonikerna en av Sveriges ledande kulturinstitutioner. Med chefdirigenten
Alan Gilbert och artister från den övriga världseliten presenteras varje år ca 170 konserter med stor bredd och variation.
Kungliga Filharmonikernas internationella berömmelse samt den årliga utdelningen av Nobelpriset och Polar Music Prize
(fr o m 2004) gör Konserthuset till en av Skandinaviens mest kända musikscener.