Ölands Djur & Nöjespark

Svenska Djurparksföreningen positiv till Ölands Djurpark

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2013 11:32 CET

Svenska Djurparksföreningen positiva till Ölands Djurpark

Ölands Djurpark fick mottaga ett positivt resultat av Svenska Djurparksföreningen

Ölands Djurpark har fått fullt förtroende efter revisionen att kvarstanna som medlem av SDF

Efter en mycket omfattande och långdragen mediabevakning gällande Ölands Djurpark inledde bransch organisationen SDF en fördjupad granskning/revision av parkens djurhållning och djurskydd samt införskaffande uppgifter från berörda myndigheter. Revisionen utfördes december 2012 och resultatet framfördes till Ölands Djurpark 20 januari 2013.

Vid revisionen närvarade internationell och svensk expertis gällande djur på djurparker samt representant för parkens ledning, personal och veterinär.

Ölands Djurpark välkomnade förtur av en parkrevision efter påkommen anledning som var planerad för alla medlemmar i SDF framöver.

I SDF:s revisionsberättelse och även vid muntlig information till Ölands Djurpark har framkommit att parken uppvisade hög klass på djuranläggningarna samt foderkök. Djuren var friska, berikning och renhållningen gav goda resultat.

Inga brister i själva djurhållningen eller djurens välmående.

Säkerhet för personal och besökare håller mycket god kvalitet.

Revisionen ger klart att en förbättrad dokumentation, genom styrdokument och egenkontroll dokument på djurens historik och populationer. För att effektivisera och klargöra individuppgifter bör endast ett journalsystem användas, detta skall även vara tillgängligt nära djurindividerna.

SDF har genom representanter för styrelsen meddelat att de hade goda förhoppningar om att Ölands Djurpark skulle uppnå detta.

Ölands Djurpark har påbörjat detta arbete genom att tillföra parken ett internationellt dataprogram som vidare djurvårdare, zoologer, veterinärer skall arbeta i.

Parken kommer också att i högre grad direkt erbjuda universitet och forskningsprojekt tillgång till parken.

Ölands Djurpark välkomnar vidare ett närmare samarbete med SDF och tätare kontroller/inspektioner anmälda eller oanmälda av SDF samt myndigheter.

Ölands Djur & Nöjespark erbjuder zoo, vattenland, nöjespark och boende i olika former, bland annat stugby och safaricamp. Djurparken med över 100 olika djurarter från världens alla hörn ingår i ett samarbete med andra parker i avelsarbete för att trygga fortbeståndet för hotade arter. Parken är Sveriges största kombinerade djur och nöjespark. För mer information om alla aktiviteter se www.olandsdjurpark.com