Exportrådet

Svenska dotterbolag i Japan: "Affärsläget i Japan har förbättrats jämfört med förra året"

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 09:06 CEST

Exportrådet i Tokyo har genomfört en enkätundersökning över hur det går för de svenska dotterbolagen i Japan. 107 företag har ombetts att kommentera hur man upplever att verksamheten utvecklats jämfört med föregående år och vad man tror om utvecklingen på två års sikt. Undersökningen visar att 63 % av företagen anger att affärsläget förbättrats jämfört med för ett år sedan. 89 % av företagen tror på en förbättring på två års sikt.

För budgetåret 2002 var de svenska dotterbolagens totala omsättning 53 miljarder kronor. Det sammanlagda rörelseresultatet (EBIT) var drygt 4 miljarder kronor för de 60 företag som redovisade sin lönsamhet. 35% av dotterbolagen redovisar en EBIT på över 10%.

Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo gör följande kommentar: "Den positiva utvecklingen för de svenska företagen i Japan är glädjande mot bakgrund av att den japanska ekonomin varit relativt svag. Visserligen ägde en viss återhämtning rum under andra halvåret 2002, då japansk export hade ett starkt uppsving, men 2003 har åter öppnat relativt svagt med nolltillväxt första kvartalet. Det är viktigt att komma ihåg att omstruktureringar äger rum hela tiden i Japan, vilket öppnar nya möjligheter för utländska företag. Japans långa expansionsperiod 1975-90 var ingen skördeperiod för svenska exportörer till Japan. Däremot har de senaste tio åren inneburit starkt ökad svensk export. Studien visar att de svenska företag som lyckas slå sig in på den japanska marknaden också tjänar pengar. Marginalen för dotterbolagen är god och då ska man komma ihåg att svenska företag också gör en vinst när man levererar produkterna till sina japanska dotterbolag. Bolagsskatten är högre i Japan än i Sverige, så det är inte troligt att svenska företag säljer från Sverige med låga marginaler."

"På den krävande Japanska marknaden där hög kvalitet är ett måste har många svenska företag skapat sig en stark position inom sin marknadsnisch och där kunnat ta ut ett högt pris för sina produkter och tjänster. Vidare har utländska företag legat i framkant i avseende att driva japanverksamheten kostnadseffektivt och har därför kunnat uppvisa en högre lönsamhet än många inhemska konkurrenter. Den höga lönsamheten är ännu starkare då man tar växelkurseffekten in i beräkning. Yenen har tappat nästan 20 % i värde mot kronan på 2,5 år och i en deflationsekonomi är det alltid svårt att höja priserna" säger Mattias Bergman som är handelssekreterare och chef för Exportrådet i Japan.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Bergman, handelssekreterare i Japan, tel +81 3 55 62 5012, mobil +81 905 396 1406
e-mail: mattias.bergman@swedishtrade.se
Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet, tel 08-783 85 28, mobil 0708-83 85 28
e-mail: mauro.gozzo@swedishtrade.se

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har över 350 anställda och kontor i 35 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 425 miljoner kronor.

Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/pressinformation.