Svenska Elektrikerförbundet, SEF

Svenska Elektrikerförbunden har ajournerat avtalsförhandlingarna med elarbetsgivarna efter ett provocerande krav på slopad anställningstrygghet och skrotande av ackordlönesystem

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 12:36 CEST

Den 1 april "Skämtets Dag" lämnade EIO ett avtalsförslag.

Tyvärr var förslaget inget skämt utan innebär .

· Borttagande av anställningstryggheten genom urholkning av LAS regler så att det kan bli total valfrihet för arbetsgivaren att välja vem som ska sägas upp vid arbetsbrist

· EIO kräver att installationselektrikerna ska ha väsentligt sämre lönepåslag än tex industri- och byggnadsarbetare.

· EIO's krav innebär ca 25% sämre lönepåslag under tre år jämfört med de avtal som

tecknats av andra förbund. De föreslår 1,7 %, 1.7 % och 1,9 % vardera året.

Det ger 5.3% att jämföra med ca 7,3% i övriga avtal.

· Inga ökningar av lönen för visstidsanställda vilket är lagstridigt och strider mot diskrimineringslagarna

· Utöver detta vill EIO skrota hela ackordslönesystemet vilket sannolikt kommer innebär ett stort löneras för alla elektriker

· LO.s och vårt krav på bättre arbetsmiljö och motverka utslitande och sjukframkallande stressande arbete ska grävas ner i arbetsgrupper

· Vi vill utveckla lönesystemen men våra förslag möts med krav på avveckling och förslag på att arbetsgivaren ska sätta lönen självständigt

Elektrikerförbundet har inget mandat från medlemmarna att förhandla om borttagande av anställningstryggheten och att genomföra förändringar i avtalet så att lönen drastiskt skulle kunna dumpas.

Vi har därför bestämt att gå ut i ett rådslag till våra medlemmar för att diskutera arbetsgivarnas krav och se vilket mandat vi kan få för fortsatta förhandlingar om arbetsgivarna kvarstår vid sina krav.

I avvaktan på detta rådslag har vi meddelat EIO att fortsatta förhandlingar kommer upptas när rådslaget är klart.

Detta beslut är tagit för att undvika att förhandlingarna strandar och söka skapa möjligheter att uppnå ett avtal utan konflikt.

Vi kommer inte att frånträda förhandlingarna innan vi genomfört vårt rådslag och upptagit fortsatta förhandlingar.

EIO:s krav och svar på vårt beslut om rådslag kan ni läsa på vår hemsida

Fakta
Avtalsförhandlingarna mellan Elektrikerförbundet och EIO omfattar Installationsavtalet med avtalsperiod till 31 mars. Det berör ca 18 000 av elektrikerförbundets 27 900 medlemmar som arbetar inom el, kraft och elektronik.

SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET
www.sef.com
Kontakt:
Ronny Wenngren, förhandlingschef, Tel 08-412 82 11, mobil 070-514 92 82
Stig Larsson, förbundsordförande, Tel 08-412 82 23, mobil 070-240 02 92